Select a community to browse its collections.

NGU-publikasjoner [2]
 • Testing title 

  Doe, John
  short description
 • Berggrunnskartlegging i Kongsberg-Modum-Hønefoss-området 

  Bingen, Bernhard; Svendby, Anne Kathrine (NGU-rapport;2019.001, Report, 2019)
  Rapporten summerer opp mål og produkter av berggrunnskatlegging prosjektet i Kongsberg-Modum-Hønefoss-området, som ble utfort på NGU mellom 2010 og 2018.
 • Kvartærgeologisk kart. BØ 1613-1. 1:50.000 

  Riber, Knut (Kvartærgeologisk kart;, Map, 2019-03)
  Referanse: Riiber, K. 2019: BØ 1613-1, Kvartærgeologisk kart M 1:50 000. Basert på Jordartskart fra Jansen, I. J. 1979/1980. Norges geologiske undersøkelse

View more