Velg et delarkiv for å bla i samlingene

NGU-publikasjoner [7054]
 • Kvalitet på tolket seismikk : eksempler fra E39 kryssing av Romsdalsfjorden 

  Rønning, Jan S.; Tassis, Georgios; Kavli, Arne; Åndal, Torkild; Olsen, Fredrik, W.G.; Wisén, Roger (NGU-Rapport (2020.040), Report, 2021)
  NGU har, som deltager i "Ekspertgruppe for ingeniørgeologi" ved prosjektet E39 Kryssing av Romsdalsfjorden, fått tilgang til mye resultater fra refraksjonsseismikk utførte av flere aktører samt boringer utført av Statens ...
 • Sammenstilling av resistivitet, seismiske hastigheter og naturlig gammastråling i norske bergarter. Oppdatering av NGU Rapport 2011.042 

  Elvebakk, Harald; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2021.015), Report, 2021)
  I samarbeidsprosjektet "Forbedrede Forundersøkelser for Utbygging Tunneler (ForForUT)", mellom NGU og Vegdirektoratet, har en av oppgavene vært å sammenstille verdier for resistivitet, seismiske hastigheter og naturligga ...
 • Helicopter-borne magnetic, electro-magnetic and radiometric geophysical survey in Mjøsa 

  Mrope, Frida Mathayo; Dumais, Marie-Andree; Ofstad, Frode; Wang, Ying (NGU-Rapport (2021.019), Report, 2021)
  NGU conducted an airborne geophysical survey in Mjøsa, Innlandet county as part of NGU\u2019s general airborne mapping program in 2020. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of ...
 • Geologiske og geofysiske undersøkelser av Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst i Skjækerdalen, Verdal 

  Nilsson, Lars Petter; Paulsen, Hanne-Kristin; Sandstad, Jan Sverre; Gellein, Jomar; Mrope, Frida Mathayo (NGU-Rapport (2021.016), Report, 2021)
  Berggrunnsgeologisk kartlegging og prøvetaking samt geofysiske bakkemålinger ble utført ved Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst iseptember 2020. Bearbeiding av innsamlet materiale og data er gjort på NGU i løpet av vinteren og ...
 • Identifikasjon av løsneområder for jordskred 

  Eilertsen, Raymond S.; Kvam, Maria H.; Stalsberg, Knut; Sletten, Kari; Solberg, Inger-Lise; Pullarello, Jose; Rubensdotter, Lena (NGU-Rapport (2021.022), Report, 2021)
  Gjennom FoU-prosjektet "Identifisering av løsneområder for jordskred" finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt løsneområder for 488 jordskred i åpne ...

Vis flere