Select a community to browse its collections.

NGU-publikasjoner [7090]
 • Processing and interpretation of Magnetic and Gravity data from Brattbakken, Verdal municipality, Trøndelag county 

  Mrope, Frida Mathayo; Gellein, Jomar; Sandstad, Jan Sverre; Nilsson, Lars Petter; Paulsen, Hanne-Kristin; Mapuranga, Victor (NGU-Rapport (2021.017), Report, 2022)
  This report describes data processing and interpretation of magnetic and gravity data acquired in Brattbakken area, Verdal, Trøndelag county. The survey was carried out in September 2020. This work is part of the project ...
 • Datasett for registrering av marin grense (MG) i Norge, v. 2.0 

  Høgaas, Fredrik; Hansen, Louise; Mølmann, Kjersti; Nordahl, Bo; Pettersen, Eirik; Romundset, Anders; Seternes, Lena; Wesche, Janne Grete (NGU-Rapport (2022.005), Report, 2022)
  Marin grense (MG) definerer det høyeste nivået havet har stått i et gitt område etter siste istid. MGrepresenterer dermed det høyeste naturlige nivået i landskapet hvor det kan forekomme marin leire og er følgelig svært ...
 • Årsmelding 2021 - I detalj 

  Løvø, Gudmund (Report, 2022)
  En detalj er en del av et hele. I årsmeldingen «I detalj», forteller vi om små og store enkeltheter ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i 2021.
 • Årsmelding 2020 - SMART 

  Løvø, Gudmund; Dahl, Rolv M. (Report, 2021)
  NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Det siste året har vi utarbeidet en ny strategi, som går fram til 2030. Det gjennomgående begrepet i denne er «smart»; SMART datafangst, SMART bearbeiding, SMARTE ...
 • Berggrunnskart Nordli 1923-4 M 1:50 000. 

  Roberts, D.; Nissen, A.L. (Map, 2022)

View more