Select a community to browse its collections.

NGU-publikasjoner [7020]
 • Miljøvariabel Kalkinnhold i Berggrunn: metode for å etablere nasjonale datasett 

  Torgersen, Espen; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2020.003), Report, 2020)
  Kalkinnhold i berggrunn er en viktig miljøvariabel som det er sterkt ønske om å utvikle som eget karttema i Det Økologiske Grunnkartet. Det er ingen tvil om at berggrunnens sammensetning har betydning for det biologiske ...
 • Berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning: Metode for å etablere nasjonale datasett 

  Heldal, Tom; Torgersen, Espen (NGU-Rapport (2020.002), Report, 2020)
  I NiN defineres den lokale, komplekse miljøvariabelen \u00ABBerggrunn med avvikendekjemisk sammensetning\u00BB (BK) i fem trinn: Normal, Ultramafisk, Jernrikt (kis),kobber-rikt (kis) og lava. I denne rapporten går vi ...
 • Byggeråstoffer i Buskerud -en oversikt 

  Heldal, T.; Erichsen, E.; Margreth, A. (NGU-Rapport (2020.036), Report, 2020)
  Rapporten oppsummerer arbeid og resultater av geologiske undersøkelser knyttet til byggeråstoffer (sand, grus, pukk og naturstein) i Buskerud gjennom samarbeid mellom NGU og Regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold ...
 • Byggeråstoffer i Drammensregionen 

  Aasly, Kari Aslaksen (NGU-Rapport (2020.037), Report, 2020)
  Denne rapporten er laget på grunnlag av arbeid som er utført i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner v\/Regiongeologen. Samarbeidet har omfattet kartlegging, prøvetaking ...
 • Geologisk mangfold i norsk naturforvaltning 

  Unknown author (Others, 2015)

View more