Now showing items 21-21 of 21

    • Geofysiske undersøkelser Rendalsvik Grafittfelt, Holandsfjord. 

      Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (100), Report, 1954)
      På foranledning av NGU som hadde foretatt en geologisk kartlegging av feltet, påtok GM seg å utføre en geofysisk undersøkelse over gruben og tilstøtende områder. De geologiske undersøkelser var foretatt av statsgeolog ...