Now showing items 21-35 of 35

  • Prøvetaking og radiometriske målinger ved Bordvedåga, Høgtuva-vinduet 

   Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (84.014), Report, 1984)
   En radiometrisk anomali ble funnet i Høgtuva grunnfjellsvindu i 1981. Anomalien ble helikoptermålt på forsommeren 1982. Rapporten beskriver radiometrisk detaljmåling og fastfjellsprøvetaking. Samtlige prøver er analysert ...
  • Prøvetaking, særlig med tanke på Be. Veikvatn - Linajav'ri-området, Nordland. 

   Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (90.135), Report, 1990)
   NGUs undersøkelser i Indre Tysfjord-regionen i 1988 med hensyn på sjeldne jordartselementer påviste ikke mineralisering av økonomisk interesse. Området Veikvatn - Gjerdal - Linajav'ri ble imidlertid ansett å ha et poten- ...
  • Radiometriske målinger på Orrefjell, Salangen, Troms. 

   Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (1850/48F), Report, 1982)
   Høsten 1980 ble det laget stikningsnett over Orrefjell uranforekomst som tidligere er geologisk kartlagt. Radiometriske målinger ble gjort i stikningsnettet. Disse viste ikke klar avgrensning av anomaliområdet, og måleområdet ...
  • Radon- og radiometriske målinger i Vest-Agder. 

   Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (84.042), Report, 1984)
   Etter anmodning fra fylkeslegen i Vest-Agder er det utført radonmålinger i springvannn i flere områder. I tilegg er det gjort radiometriske målinger. Det er påvist flere anomale verdier på radon hvorav to skiller seg klart ...
  • Radonmålinger i vann, prøvetaking av bekkesedimenter og vann ved Orrefjell. 

   Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (1850/48G), Report, 1982)
   Det er gjort radonmålinger i vann ved Orrefjell uranforekomst og omkringliggende områder. Det er målt i bekker, tjern, stillestående overflatevann og grunnvann. Samme prøvepunkter er målt ved forskjellig vannføring, og det ...
  • Radonmålinger på Ytterøy, Levanger kommune, Nord-Trøndelag. 

   Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (87.141), Report, 1987)
   Det er gjort radonmålinger i jordluft for å vurdere et planlagt byggefelt m.h.p. radonfare, grunnet flere radioaktive breksjesoner i området. Målingene viser at med mindre en tomt blir sprengt ut i en av de radioaktive ...
  • Resource evaluation of the Målvika tungsten deposit, Nordland 

   Müller, Axel; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (2008.008), Report, 2008)
   Nordic Mining contacted NGU in spring 2007 in order to re-evaluate the resource and grade of the Målvika tungsten deposit in Tosbotn municipality in Nordland, Norway. \rThe Målvika tungsten deposit is a tungsten skarn ...
  • Rutile-bearing rocks in the outer Sognefjord region, W.Norway 

   Korneliussen, Are; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (2000.124), Report, 2000)
  • Rutilforekomster tilknyttet eklogittbergarter på Vestlandet og metasomatisk omvandlede bergarter og metasedimenter i Bamble-Arendal-regionen 

   Korneliussen, Are; Mathiesen, Carl Olaf; Dormann, P.; Erambert, M.; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (92.234), Report, 1992)
   Rutilforekomster og rutilholdige bergarter opptrer i form av (1) rutilførende eklogittiske bergarter i gneisregionen på Vestlandet mellom Nordhordland og Nord-Møre og (2) Proterozoiske metasedimenter og flere varianter av ...
  • Sampling of the Laksådalen-Bjellåtind W-occurrences, Gildeskål, Nordland 

   Often, Morten; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (2008.043), Report, 2008)
   Two scheelite mineralizations in the Bjellåtind area, Gildeskål, Nordland, were sampled by 8 profiles cut by diamond saw. Total length of the profiles is 28,45 m.\rThe sampled mineralizations, locality 1 and 2, occur in ...
  • Soapstone Catalogue of the Linnajavri area, Hamarøy Municipality, Nordland County 

   Furuhaug, Leif; Nilsson, Lars Petter; Lindahl, Ingvar (NGU-Rapport (2011.019), Report, 2011)
   A very short background information and description of the soapstone deposits in the Linnajavri area are presented. The main focus is to present a catalogue for the soapstone types by photos and scanned slabs. The intension ...
  • The Gullsteinberget and Knøsberget kyanite quartzite deposits 

   Müller, Axel; Furuhaug, Leif; Lynum, Rolf (NGU-Rapport (2006.078), Report, 2007)
   Confidential until 01.01.2009The kyanite quartzite occurrences of Gullsteinberget and Knøsberget in Solør were mapped, sampled and analysed in order to determine the quality and distribution of potential quartz raw material. ...
  • Undersøkelse av serpentinkonglomerat på Reiggehaugen, Vågå 

   Henderson, Iain; Lynum, Rolf; Furuhaug, Leif; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2002.031), Report, 2002)
   Geologiske undersøkelser i forekomst av rødt serpentinkonglomerat ble utført i2001, og omfattet følgende:Geologisk overflatekartleggingSystematisk prøvetaking og fremstilling av slipte platerKjerneboring - tre vifter a tre ...
  • Vurdering av radonrisiko i boligfelt. Kragerø, Telemark. 

   Furuhaug, Leif; Lindahl, Ingvar (NGU-Rapport (88.175), Report, 1988)
   Det er foretatt radiometriske målinger i seks planlagte utbyggingsområder for å vurdere radonrisiko i framtidige boliger: 1. Sjåkjenna - Storkollen. 2. Rekevika. 3. Dalane. 4. Åtangen. 5. Gråfjell - Ørnheia. 6. Kalstad. ...
  • Vurdering av radonrisiko i Hornnes tomteområde, Førde, Sogn og Fjordane. 

   Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (95.143), Report, 1995)
   Det er gjort målinger av naturlig radioaktivitet (gammastråling) i Hornnes tomteområde. På hvert målepunkt er det målt med totalstråleinstrument (Saphymo SRAT) og gammaspektrometer (Exploration GR-256 Gamma Ray Spectrometer) ...