Now showing items 21-40 of 59

  • Grus- og Pukkregisteret i Høyanger kommune 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (95.093), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus og pukkforekomstene i Høyanger ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Karlsøy kommune. 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (89.080), Report, 1989)
   Hensikten med Grus- og Pukkregisterret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Kåfjord kommune 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (92.238), Report, 1992)
   Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende register som gir oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster. Materialenes egenskaper til veg- og betong- formål blir vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, ...
  • Grus- og Pukkregisteret i kommunene Bremanger, Eid, Flora, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (93.095), Report, 1993)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. I Sogn og Fjordane ble registeret etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i kommunene Bremanger, ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Kvænangen kommune 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (92.240), Report, 1992)
   Grus- og Pukkregisteret gir en landsdekkende oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål blir vur- dert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Lyngen kommune 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (92.239), Report, 1992)
   Grus- og Pukkrergisteret gir en landsdekkende oversikt over sand- grus- og pukkforekomster. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål blir vurdert, og data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Nordland fylke 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (88.092), Report, 1988)
   Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukkregister- et etablert i Nordland fylke. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Notodden kommune, Telemark fylke 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (96.029), Report, 1996)
   Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Statens kartverk Telemark hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Seljord kommune, Telemark fylke 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (96.083), Report, 1996)
   Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Statens kartverk Telemark hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Skjervøy og Nordreisa kommuner. 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (91.200), Report, 1991)
   Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane fylke 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (96.021), Report, 1996)
   Sand-, grus- og pukkforekomstene i Sogn og Fjordane ble første gang registrert av Statens kartverk Sogn og Fjordane i 1979-1982. NGU har, fra 1990-1993, utført ajourhold av registeret og foretatt noen nyregistreringer. ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Solund og Hyllestad kommuner 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (95.094), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Storfjord kommune. 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (91.177), Report, 1991)
   Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller ...
  • Grus- og Pukkregisteret i søndre Nordland. 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (88.091), Report, 1988)
   Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Sørreisa kommune. 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (91.176), Report, 1991)
   Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomkstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Troms fylke 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (92.267), Report, 1992)
   Grus- og Pukkregisteret gir en landsdekkende oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster. Registeret er nå etablert i Troms fylke og gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, volum og kvalitet. Data fra registeret ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Tromsø og Balsfjord kommuner. 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (90.068), Report, 1990)
   Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Vestfold fylke 

   Neeb, Peer-Richard; Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (97.023), Report, 1997)
   Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Fylkeskartkontoret i Vestfold hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Vik kommune 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (95.095), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Vik ...
  • Grus- og Pukkregistert i kommunene Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik. 

   Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (90.070), Report, 1990)
   Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- eller betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort ...