• Rutile deposits in Norway. Vol. 3: Appendix. 

   Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Gautneb, H.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (99.129 III), Report, 1999)
   See the text in Report 99.129, Vol.1.Innhold:App. 1: Overview geographic map of Norway with rutile localitiesApp. 2: Compilation of analyses of rutile deposits and rutile-bearing rocksApp. 3: Rutile provinces and localities ...
  • Undersøkelse av mineralressurser i Sokndals-området, Rogaland. 

   Korneliussen, A.; Karlsen, T. A.; Gautneb, H.; Lund, B.; Nilsson, L. P.; Marker, M. (NGU-Rapport (99.056), Report, 1999)
   I samarbeid med Næringssjefen i Dalane har NGU utført Fase 2 av et prosjekt som har til hensikt å skaffe til veie informasjon om mineralressurser i Sokndal og Lund kommune. Fase 2 bygger på informasjon opparbeidet og ...