Now showing items 21-32 of 32

  • Gravity measurements in eclogite mapping, Naustdal, Sogn og Fjordane. 

   Gellein, Jomar; Elvebakk, Harald; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (99.046), Report, 1999)
   Gravity measurements have been carried out along 10 profiles in the region in between Naustdal and Engebø. The objective of the measurements was to detect new heavy bodies of eclogite and to map the extension to the depth ...
  • Grunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset og Gjemnes kommuner i Møre og Romsdal. Tyngdemålinger i 2019 

   Rønning, Jan S.; Gellein, Jomar; Haase, Claudia (NGU-Rapport (2019.020), Report, 2019)
   NGU har på oppdrag fra Bergmesteren Raudsand AS utført grunnundersøkelser ved mulig deponi for uorganisk farlig avfall i fjellhaller ved Raudsand. Det er tidligere utført geofysiske målinger fra helikopter, borehulls-logging ...
  • Interpretation of a gravity profile across the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit 

   Mauring, Eirik; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (96.061), Report, 1996)
   As a part of a collaborative project with DuPont, NGU has made gravity measure- ments across the eastern part of the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit in Fjaler commune, Sogn and Fjordane county. The main ...
  • Interpretation of gravity profiles at the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit 

   Mauring, Eirik; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (97.173), Report, 1997)
   Fortrolig til 31.12.2003 Gravity measurements have been carried out along four profiles to the east and west of the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit. The main objective of the gravity measurements was to ...
  • Interpretation of two gravity profiles across the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit 

   Mauring, Eirik; Korneliussen, Are; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (97.002), Report, 1997)
   Confidential to 31.12 2002. Gravity measurements have been carried out along two profiles across the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit. The main objective of the investigations was to delineate the morphology ...
  • Oppfølgende bakkegeofysikk for verifisering av to lokale flymagnetiske anomalier ved Myrbekk-koia i Pasvik, Sør-Varanger kommune, Finnmark, 1995 

   Gellein, Jomar; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (96.092), Report, 1996)
   I samarbeid mellom NGU, Pechenganikel og Petersburg Geophysical Survey (PGE) ble det i august 1994 utført oppfølgende bakkegeofysikk over 4 utvalgte fly- magnetiske anomalier (anomaliene 1,2,3 og 4) i de sørlige deler av ...
  • Processing and interpretation of Magnetic and Gravity data from Brattbakken, Verdal municipality, Trøndelag county 

   Mrope, Frida Mathayo; Gellein, Jomar; Sandstad, Jan Sverre; Nilsson, Lars Petter; Paulsen, Hanne-Kristin; Mapuranga, Victor (NGU-Rapport (2021.017), Report, 2022)
   This report describes data processing and interpretation of magnetic and gravity data acquired in Brattbakken area, Verdal, Trøndelag county. The survey was carried out in September 2020. This work is part of the project ...
  • Resistivitetsmålinger for løsmassekartlegging i Verdal, Trøndelag 

   Solberg, Inger-Lise; Gellein, Jomar; Gradmann, Sofie; Kristiansen, Tom; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2023.014), Report, 2023)
   Det er utført 2D resistivitetsmålinger (ERT) i tre profiler i faresone Gudding og i to profiler i faresone Ekren i Verdal kommune i Trøndelag. Formålet med kartleggingen var å vurdere grunnforholdene med utbredelse av mulig ...
  • Resistivitetsundersøkelser Kristiansand kommune, Agder 

   Larsen, Bjørn Eskil; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2023.018), Report, 2023)
   NGU har utført undersøkelser med bakkegeofysikk i Kristiansand kommune for å følge opp enkelte områder som kan inneholde jarositt. Valgt metodikk er ERT, en metode som NGU har god erfaring med for å påvise forvitret fjell. ...
  • Ressursundersøkelser i Snåsaskifers brudd ved Snøskaveltjønn, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag 

   Gautneb, Håvard; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2005.068), Report, 2005)
   Ved hjelp av differensiell GPS, en totalstasjon og lommepc med ARCPAD program ble det foretatt en digital innmåling av dagens brudd, dagens skrotområde for Snåsaskifers driftsområde ved Snøskaveltjønn.\r\rI tillegg ble det ...
  • Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nordland. Sluttrapport. 

   Wolden, Knut; Bargel, Terje; Olsen, Lars; Ottesen, Rolf Tore; Ryghaug, Per; Rønning, Jan Steinar; Sandstad, Jan Sverre; Solli, Arne; Sørdal, Torbjørn; Torstensen, Ola; Gellein, Jomar; Heldal, Tom; Ihlen, Peter; Klemetsrud, Tidemann; Lindahl, Ingvar; Longva, Oddvar; Olesen, Odleiv (NGU-Rapport (2000.030), Report, 2000)
   (Forkortet) Det samordnede geologiske unders(Forkortet) Det samordnede geologiske undersøkelsesprogrammet for Nordland, eller Nordlansprogrammet (1992-1999) har vært et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) ...
  • Tropical weathering in Norway, TWIN final report 

   Rønning, Jan Steinar; Fabian, Karl; Fredin, Ola; Gellein, Jomar; Husteli, Berit; Magnus, Christian; Solbakk, Terje; Øverland, Jon Arne; Tønnesen, Jan Fredrik; Olesen, Odleiv; Bering, Dag; Brönner, Marco; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2012.005), Report, 2012)
   The Geological Survey of Norway and the Norwegian Petroleum Directorate established the TWIN Project (Tropical Weathering In Norway) in 2009 to improve the understanding of deep weathering on mainland Norway as well as ...