• Grunnvatn i Rissa kommune. 

   Soldal, Oddmund; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.119), Report, 1991)
   Rissa kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. For dei prioriterte stadane er konklusjonen: Rissa - mogeleg i lausmassar, Råkvåg\/Sørfjord - mogeleg i fjell, Selnes - mogeleg i fjell, Bergmyran - mogeleg i lausmassar. I ...
  • Landsat TM-data anvendt innenfor geologisk strukturkartlegging. 

   Rindstad, Bjørn; Nielsen, Victor; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (85.229), Report, 1985)
   Rapporten omtaler et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Tromsø Telemetristasjon innen satellittfjernmåling. Data fra Thematic Mapper (TM) instrumentet ombord på Landsat 5 er anvendt i en lineamentstudie av to områder på ...
  • Oppfølging av naturlige strålingsanomalier i Nord-Trøndelag med Fosen. 

   Grønlie, Arne; Staw, Jomar (NGU-Rapport (87.053), Report, 1987)
   Det er ved rekognoserende kartlegging oppdaget et stort antall sterke til meget sterke strålingsanomalier i området rundt indre Trondheimsfjord. Gammastrålingen kommer fra smale radioaktive breksjesoner, og stammer i stor ...
  • Statusrapport for berggrunnskartlegging i Nord-Trøndelag fylke 

   Boyd, R.; Thoresen, Hans; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (1889/1), Report, 1984)
   Rapporten beskriver status for berggrunnsgeologiske kart i målestokk 1:50.000 ved begynnelsen av fase 0 for Nord-Trøndelagsprogrammet. En prioriteringsplan for offentliggjørelse av fargetrykte kart (3 eller 5 blad) og ...