Now showing items 21-22 of 22

  • Skifer i Lierne og Snåsa, Nord-Trøndelag: forekomster som berøres av ny nasjonalpark. 

   Heldal, T.; Lund, B.; Kjølle, I. (NGU-Rapport (99.123), Report, 1999)
   Forekomster av kvartsskifer iSnåsa og Lierne er undersøkt i områder som berøres av planer om utvidelse av fylkets nasjonalparker. I Snåsa opptrer drivverdige skifer i Imsdalen i et øst-vestgående belte inn mot svenskegrensen. ...
  • Vurdering av Brumundalsandstein som natursteinsråstoff 

   Heldal, T. (NGU-Rapport (93.106), Report, 1993)
   Frie emneord: Naturstein, Mineralressurser Rød og gul Brumundsandstein ble befart, og prøveplater\/tynnslip ble fremstilt av tilsendte prøver. Kvalitetsvurderinger av sandsteinen er gjort på bakgrunn av prøvematerialet og ...