Now showing items 21-22 of 22

  • Spredning av miljøgifter fra tette flater i Bergen 

   Jartun, Morten; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2005.051), Report, 2005)
   64 prøver av sandfangsmaterialer er samlet inn og analysert for innholdet av miljøgifter som et ledd i en undersøkelse av nåværende aktiv spredning av forurensning fra land til sjø rundt Bergen havn. I tillegg er det blitt ...
  • Undersøkelse av overflatejord rundt forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo 

   Andersson, Malin; Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2003.094), Report, 2003)
   NGU har foretatt en undersøkelse av konsentrasjonen til noen utvalgte uorganiske og organiske mijøgifter i overflatejord rundt forbrenningsanlegget på Klemetsrud sør i Oslo kommune. Kartleggingen er første ledd i et forsøk ...