• Grunnvann i Risør kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.059), Report, 1992)
   Risør kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsfor- syning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Risør kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert ...
  • Grunnvann i Sigdal kommune. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (91.017), Report, 1991)
   Sigdal kommune har prioritert ett område hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til ...
  • Grunnvann i Tvedestrand kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.056), Report, 1992)
   Tvedestrand kommune har prioritert seks områder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/ døgn. Tvedestrand kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Vegårshei kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.058), Report, 1992)
   Vegårshei kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/ døgn. Vegårshei kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvannsforsyning bolig, Søreide. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (O-76016), Report, 1976)
   Vannforsyning bolig, Søreide.
  • Grunnvannsforurensning fra kisgruver. Sluttrapport 

   Rohr-Torp, Erik; Arnesen, Rolf Tore; Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (96.161), Report, 1996)
   Statens forurensningstilsyn (SFT) har for 1996 initiert og finansiert et prosjekt som skal vurdere og registrere grunnvannsforekomster som kan være truet av forurensning fra kisgruver. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Aure kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (98.120), Report, 1998)
   I forbindelse med Folkehelsas prosjekt \"Forbedring av drikkevannskvalitet fram mot år 2000\" har Aure kommune kontaktet Norges geologiske undersøkelse for å få utredet mulighetene for grunnvannsforsyning til flere små ...
  • Hydrogeologisk konsekvensutredning - Tjeldbergodden 

   Lauritsen, Torleif; Kirkhusmo, Lars A.; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (96.056), Report, 1996)
   På oppdrag fra Statoil har Norges geologiske undersøkelse gjennomført en hydrogeologisk undersøkelse i forbindelse med etablering av metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal. Hensikten med undersøkelsen ...
  • Kongsvinger Vannverk. 

   Klemetsrud, Tidemann; Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (O-74140), Report, 1974)
   Kartlegging av grunnvannsforholdene ved Kongsvinger Vannverk. Forslag til klausulområder.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1991 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.292), Report, 1992)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1992 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (93.144), Report, 1993)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1993 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (94.079), Report, 1994)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1994 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (95.150), Report, 1995)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1995 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (96.144), Report, 1996)
   Årsrapporten gir en oversikt over virskomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1996 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (97.194), Report, 1997)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1997 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (98.127), Report, 1998)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1998. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (99.096), Report, 1999)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.\rThis annual report gives a summary of activities connected with the Norwegian ...
  • Landsomfattende grunnvannsnett, årsrapport 1984 

   Sønsterud, Roar; Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (85.222), Report, 1985)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende\rgrunnvannsnett.
  • Landsomfattende grunnvannsnett. Årsrapport 1985. 

   Sønsterud, Roar; Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (86.139), Report, 1986)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende\rgrunnvannsnett.
  • Overvåking av grunnvann. Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) 

   Kirkhusmo, Lars A.; Sønsterud, Roar (NGU-Rapport (88.046), Report, 1988)
   Foreliggende publikasjon er en beskrivelse av et observasjonsnett (Landsomfattende grunnvannsnett) for studie av grunnvannsforholdene i Norge. Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) startet i 1977 som et samarbeidsprosjekt ...