Now showing items 21-40 of 52

  • Grunnvannsbrønn ved Kloumannsjøen, Notodden kommune. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-76052), Report, 1977)
   Forundersøkelser og pumpeforsøk i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsavsetningene ved Kloumannsjøen.\rEn helhetsvurdering av forholdene er pumperesultatene tilsier at området har en begrensning nær 500 l\/min.\rOgså ...
  • Grunnvannsforekomsten på Grindalsmoen, Elverum kommune. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-79064), Report, 1979)
   Undersøkelser som omfatter jordbunnsbeskrivelse, seismikk, undersøkelses- boringer og vannstandsregistrering har blitt gjennomført på Grindalsmoen i forbindelse med godkjenning og utbygging av grunnvannsforsyningen fra ...
  • Grunnvannsforsyning Elvål, Øvre Rendal. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-80003), Report, 1980)
   Rapporten omhandler forslag til grunnvannsundersøkelser i forbindelse med vannforsyning til Elvål. Vannforsyningen er løst ved overflatevann.
  • Grunnvannsforsyning Rena 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-75124-2), Report, 1976)
  • Grunnvannsforsyning til Bjorli i Lesja kommune 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (HY-00442), Report, 1983)
   Undersøkelser og plasseringer av rørbrønner i løsavsetningene langs Rauma for grunnvannsuttak. Forholdene i området er komplisert med hensyn til sedimentfordeling og jerninnhold i vannet. Imidlertid ser det ut til at ...
  • Grunnvannsforsyning til Halden. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-79001), Report, 1981)
   Undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med alternativ grunnvanns- forsyning fra raet og randdannelsen ved Femsjø. Resultatene viser at skal avsetningen anvendes, må den infiltreres.
  • Grunnvannsforsyning til industrimområde på Slettemoen, Krødsherad 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-76247), Report, 1976)
  • Grunnvannsforsyning, Veggli tettsted i Rollag 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-76199), Report, 1977)
  • Grunnvannsundersøkelser i Dirdal, Gjesdal kommune. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (91.237), Report, 1991)
   Det er utført grunnvannsundersøkelser ved Dirdalselvas utløp. På Bruholmen ble det boret ved punkt 1 hvor det var sand og grus ned til 24 m dyp. Det ble tatt både vann- og masseprøver. Vannmengden er anslått til 3.500 ...
  • Grusfilterbrønn på Kjempehol i Sykkylven. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-75062), Report, 1975)
   Omhandler undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med utnyttelse av grunnvann fra løsavsetningene vest for Andestadvannet som alternativ vannforsyning til Sykkylven.
  • Hydrogeologiske undersøkelser i Rennebu kommune. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (91.207), Report, 1991)
   Rapporten omhandler resultatene fra grunnvannsundersøkelser på elleve lokaliteter mellom Flå og Mærk bru. Undersøkelsesboringene viser muligheter for grunnvannsuttak de fleste stedene. Men forurensning fra dyrket mark gjør ...
  • Infiltrasjonsmuligheter for avløpsvann fra vurderte boligområder i Ringerike kommune. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-80030), Report, 1980)
   Rapporten omfatter avløpsvurderinger for mulige boligfelter.
  • Klausulering av grunnvannsbrønner ved Transjøen, Trandum leir. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (86.006), Report, 1985)
   Forslag til beredskap\/overvåking i forbindelse med grunnvannsforsyningen til forsvarets anlegg på Øvre Romerike. Bl.a. Trandum-Sessvoll-Gardermoen.
  • Koppang vannverk. Beskyttelse av vannkilden på Myrstad. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (87.019), Report, 1987)
   I forbindelse med en mulig utbygging av et servicesenter på oppsiden av grunnvannsuttaket på Myrstad er det i løpet av 1986 utført boringer, peilinger og seismiske målinger for klarlegge vannkildens influensområde.
  • Kvam Vassverk. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-80006), Report, 1980)
   Rapporten omhandler resultatene fra prøvepumpingen av grunnvannsbrønnene for det nye anlegget for tettbebyggelsen på Kvam.
  • Løsmassestrategi og hydrogeologi, klorkaliefabrikken. 

   Malme, B.; Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (88.203), Report, 1989)
   En hydrogeologisk og stratigrafisk undersøkelse er gjennomført ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge løsmassefordeling og grunnvannsforhold.Under gjennomføringen av ...
  • Løsmassestratigrafi og hydrogeologi, Opsund 

   Malme, B.; Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (88.204), Report, 1989)
   En hydrogeologisk og stratigrafisk undersøkelse er gjennomført ved Borregaard Ind. Ltd's deponi på Opsund. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge løsmassefordeling og grunnvannsforhold.
  • Prøveboringer i fjell, Åsprong i Tingvoll kommune. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (86.124), Report, 1986)
   Omhandler prøveboring i fjell i forbindelse med vannforsyning innen kommunen.
  • Prøvepumping Skjelbreid, Fusa kommune. 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (85.083), Report, 1985)
   Det er anlagt en rørbrønn i løsavsetningene ved Skjelbreidvann, høsten 1983. I forbindelse med sikring - kapasitetsbedømmelse ble det november - desember 1984 gjennomført endel suplerende undersøkelser og registreringer. ...
  • Rapport vedrørende grunnvann på Biri, Gjøvik kommune 

   Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-79012), Report, 1980)
   Undersøkelsesboringer utført i forbindelse med plassering av en ny rørbrønn i løsavsetningene ved Mjøsa, for mulig å unngå jerninnholdet som gjør seg gjeldende ved nåværende brønn.