• Grunnvann i Skånland kommune. 

   Klemetsrud, Tidemann; Solli, Arne (NGU-Rapport (91.020), Report, 1991)
   Skånland er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for å dekke vannbehovet bed boring i fjell innen de ...
  • Grunnvann i Songdalen kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.073), Report, 1992)
   Songdalen er en B-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Kommunen har ikke prioritert områder i forbindelse med ...
  • Grunnvann i Søgne kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.074), Report, 1992)
   Søgne er en B-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i de prioriterte områdene ...
  • Grunnvann i Troms fylke 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.169), Report, 1992)
   I GiN-programmet for Troms fylke er grunnvannsforsyning vurdert for 47 forsyningssteder innen A-kommunene Skånland, Bjarkøy, Gratangen, Bardu, Målselv, Tranøy, Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen. Resultatene ...
  • Grunnvann i Vennesla kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.064), Report, 1992)
   Vennesla er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at vannbehovet for de prioriterte stedene kan løses ved grunnvann fra ...
  • Grunnvann i Vest-Agder fylke 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.163), Report, 1992)
   I GiN-programmet for Vest-Agder fylke er grunnvannsforsyning vurdert for 40 forsyningssteder innen A- og B-kommunene. Resultatet er rapportert til kommunen. For enkelte kommuner vil det bli utarbeidet tilleggsrapporter for ...
  • Grunnvann Leirflata, Bjølstadmo og Faukstad 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-77039), Report, 1978)
  • Grunnvann Rena, prosjektnr. 0-82002 Pumpeforsøk i forbindelse med klausulerings/sikringstiltak. 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-82002), Report, 1982)
   Rapporten omhandler påvirkningen i området nord for Prestsjøen på Rena, ved uttak av grunnvann fra løsavsetningene. Uttaket ligger på ca. 2 100 l\/min. Prøvepumpingsresultatene skal gi grunnlag for klausulering\/sikringstiltak.
  • Grunnvann Rena. Plassering av peilrør i forbindelse med klausulering/ sikringstiltak. 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-82002), Report, 1982)
   Rapporten omfatter forslag til plassering av peilrør for opptak av vannstandskart i forbindelse med grunnvannsuttak ved rørbrønn i løsavsetning.
  • Grunnvann Sokna 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-78126 ; O-78126 (2)), Report, 1978, 1980)
   Del 3 av prosjektet O-78126 finnes i NGU rapport 85.084
  • Grunnvann Sokna. 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (85.084 ; O-78126 (3)), Report, 1985)
   Rapporten omhandler eventuell grunnvannsforsyning fra rørbrønner i Rundselvas delta i Torevannet på Sokna. Forholdene innen avsetningen er meget variabel med hensyn til vannkvalitet og massefordeling. Største problem har ...
  • Grunnvann som kilde til vannproduksjon ved Heidal ysteri 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (93.103), Report, 1993)
   I forbindelse med en eventuell drikkevannsproduksjon ved Heidal ysteri, har prøvepumping blitt gjennomført fra mars 1993. Pumpingen ble foretatt i en tidligere anlagt rørbrønn i elveavsetningen på Bjølstadmo, på sørsiden ...
  • Grunnvann til Raipas. Plassering av nye brønner. 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-81071), Report, 1981)
   Rapporten omfatter plassering av nye rørbrønner i forbindelse med utbygg- ingen av grunnvannsanlegget på Raipas. Anlegget forsyner vesentlig Alta tett- sted.
  • Grunnvannforsyning til bedriften. 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-82023), Report, 1982)
   I forbindelse med en eventuell grunnvannsforsyning til bedriften, utførte Norges geologiske undersøkelse undersøkelsesboringer i august 1982. I ytre del av Orkla og Skjenaldelvas delta i Orkdalsfjorden. På bakgrunn av ...
  • Grunnvannsalternativ Orkdal kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-81042), Report, 1981)
   Videreføring av grunnvannsundersøkelser i forbindelse med avklaring av for- syningskilde.
  • Grunnvannsanlegger i Håkonskroken. Klausulering - sikring. 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-78105), Report, 1983)
   Omhandler vannstandsregistreringer i forbindelse med pumpeforsøk av grunn- vannsanlegg i Dalsbygda, basert på filterbrønner i løsavsetninger.
  • Grunnvannsanlegget på Braskereidfoss. 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-81100), Report, 1982)
   Omfatter ombygging eventuelt flytting av grunnvannsanlegget på Braskereidfoss.
  • Grunnvannsbrønn, Kviteseid sentrum, Kviteseid kommune. 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-80027), Report, 1983)
   Rapporten omfatte pumping av 8\" rørbrønn, plassert ved Sundkilen i Kvitseid kommune. Prøvepumping ble første gang utført i 1974 og annen gang i 1982. Forholdene i løsavsetningen der rørbrønnen er plassert og medfører store ...
  • Grunnvannsbrønnene på Ringebu. Klausulering/sikringstiltak 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-81096), Report, 1982)
   Rapporten omfatter grunnvannsforholdene i Vålaas deltaflater ut mot Gudbrandsdalslågen i forbindelse med klausulering\/ sikring av de anlagte rørbrønnene.
  • Grunnvannsforsyning Båtsfjord 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (98.101), Report, 1998)
   Det er tidligere (1994) anlagt en skrå rørbrønn ved Storelva i Båtsfjorddalen. Kapasiteten er ca. 40 l\/s. Totalt vannbehov er angitt å være ca 150 l\/s. Ved Prova-undersøkelsene i 1997 ble det gjennomført geofysiske ...