Now showing items 21-27 of 27

  • Searching for hidden radioactive sources in the Barents Rescue 2001 nuclear emergency exercise 

   Smethurst, Mark A.; Kihle, Ola; Koziel, Janusz; Mauring, Eirik; Mogaard, John O. (NGU-Rapport (2001.106), Report, 2001)
   The international nuclear emergency exercise Barents Rescue took place in the vicinity of Boden in Northern Sweden between the 12th and 20th of September 2001. The Gamma Search Cell part of the exercise was designed to ...
  • Southern Nordkapp basin aeromagnetic survey 2006 (SNAS-06). Data acquistion and processing report 

   Løvås, Lara; Lynum, Rolf; Koziel, Janusz; Olesen, Odleiv; Mogaard, John Olav (NGU-Rapport (2006.089), Report, 2006)
   The high-sensitivity Southern Nordkapp Basin Aeromagnetic Survey (SNAS-06) was carried out in an area of app. 4000 km2 in the Barents Sea, offshore Finnmark, northern Norway. Data processing comprised spike removal and ...
  • Testmålinger med georadar utført på Haslemoen, Våler kommune, Hedmark 

   Mauring, Eirik; Rønning, Jan Steinar; Koziel, Janusz (NGU-Rapport (95.052), Report, 1995)
   Det er utført georadarmålinger langs 6 profiler på Haslemoen. Hensikten med målingene var å undersøke hvilken innvirkning valg av senderspenning og antennefrekvens har på EM-bølgers signal\/støy-forhold, penetrasjonsdyp ...
  • Thermal conductivity of samples from three limestone cores. 

   Midttømme, Kirsti; Koziel, Janusz (NGU-Rapport (2000.050), Report, 2000)
   Thermal conductivity were measured on three limestone core samples. The measurements were carried out using a transient method. The measured thermal conductivity on oil-saturated samples are as follows: core I: 3.1 W\/m.k ...
  • Thermal diffusivity measurements at NGU - Status and method development 2005-2008 

   Ramstad, Randi Kalskin; Wissing, Bjørn; Koziel, Janusz; Midttømme, Kirsti; de Beer, Hans (NGU-Rapport (2008.050), Report, 2009)
   NGUs equipment for measuring thermal diffusivity of rock samples is based on Middleton (1993). Thermal conductivity is calculated as a product of density, specific heat capacity and thermal diffusivity. During the period ...
  • Undersøkelse av grunnvann i Hol kommune, Buskerud. Georadarmålinger. 

   Koziel, Janusz (NGU-Rapport (91.277), Report, 1991)
   Georadarmålinger i Hol kommune ble utført som et oppdrag for Carl-H.Knudsen AS Drammen. Formålet med undersøkelsene var å finne egnete områder for uttak av fersk grunnvann fra løsmasser i forbindelse med vannforsyning til ...
  • Videre grunnvannsundersøkelser ved Hoklingen i Levanger kommune 

   Gaut, Sylvi; Koziel, Janusz (NGU-Rapport (97.010), Report, 1997)
   Som en videreføring av GiN-prosjektet i Nord-Trøndelag fylke ble det i 1993 foretatt oppfølgende grunnvannsundersøkelser i Levanger kommune. Undersøkelsene viste at israndavsetningen mellom Hoklingen og Movatnet kunne være ...