• Sluttrapport for Rogalandsprogrammet 2000-05 

   Slagstad, Trond; Korneliussen, Are; Lund, Bjørn; Meyer, Gurli; Sandstad, Jan Sverre; Schiellerup, Henrik; Solli, Arne; Wolden, Knut; Ulvik, Arnhild; Marker, Mogens; Bjerkgård, Terje; Erichsen, Eyolf; Gautneb, Håvard; Gjelle, Svein; Heldal, Tom; Ihlen, Peter (NGU-Rapport (2006.011), Report, 2006)
   Rogalandsprogrammet ble startet opp i 2000 som et 6-årig program med delfinansiering fra Rogaland fylkeskommune. Samarbeidsprogrammet har hatt som formål å skaffe ny og bedre kunnskap om de geologiske forholdene i fylket ...
  • The "Better to burn out than to fade away" tour: magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. NGF/NPF field-trip guide, 11. June 2017 

   Slagstad, Trond; Coint, Nolwenn; Roberts, Nick; Marker, Mogens (NGU-Rapport (2017.030), Report, 2017)
   The exposed rocks in Rogaland, that we will study on this field trip, provide insight into processes in the lower and middle crust of a long-lived, late Mesoproterozoic continental-margin arc, on tens of million year time scales.
  • The Mofjell project: summary and conclusions 

   Bjerkgård, Terje; Solli, Arne; Slagstad, Trond; Marker, Mogens (NGU-Rapport (2013.048), Report, 2013)
   The Mofjell project commenced in 2008 as a cooperation between GEXCO Norge AS, the county administration of Nordland and NGU. As GEXCO faced financial difficulties the external funding ended in 2009. The project area ...
  • The Mofjellet Mine: Results of diamond drilling 2005 

   Bjerkgård, Terje; Gagama, Margrete Vik; Marker, Mogens (NGU-Rapport (2006.058), Report, 2006)
   The report presents the results of diamond drilling carried out by MoMin AS in the Mofjellet Mine in 2005, and also some reinterpretation of older data. Twelve boreholes were drilled in 2005, distributed in three profiles, ...
  • Undersøkelse av pukkforekomster ved Kjevik og Krogevann, Kristiansand, Vest-Agder 

   Marker, Mogens; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2010.069), Report, 2011)
   To områder er kartlagt i Kristansand området med hensyn på etablering av pukkuttak.\rOmrådet ved Kjevik domineres av en rødlig granitt med antatt god til middels kvalitet. Pga. den homogene berggrunnsgeologien ansees området ...
  • Undersøkelse av to kvartsprøver fra Gjersdal, Lund kommune, Rogaland 

   Gautneb, Håvard; Marker, Mogens; Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (98.109), Report, 1998)
   To kvartsprøver fra Gjersdal kvartsforekomst i Lund, ved Åna-Sira er blitt undersøkt ved NGU med kjemiske analyser og mikroskopering. Kvartsen viser seg å være en del forurenset av glimmer- og feltspatmineraler, tilsvarende ...