Now showing items 21-32 of 32

  • Miljøtekniske grunnundersøkelser av avfallsfylling på Elvegårds- moen ved Bjerkvik, Narvik kommune 

   Misund, Arve; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (96.018), Report, 1996)
   På oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), Harstad, har NGU utført miljøtekniske grunnundersøkelser av avfallsfyllingen på Elvegårdsmoen (FBT lokalitet 1805 005). Undersøkelsen tilsvarer fase 2 i SFT veiledning ...
  • Miljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms 

   Misund, Arve; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (95.146), Report, 1996)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag for FBT - Harstad gjennom- ført miljøtekniske grunnundersøkelser ved Skoddebergvatnet. Hensikten med undersøkelsen var å klarlegge kilden\/årsaken til den påviste ...
  • Numerisk modellering av grunnvannsstrømning - en introduksjon 

   Ersland, Brit-Gunn; Misund, Arve; Banks, David; Odling, Noelle; Johnsen, Børre (NGU-Rapport (92.258), Report, 1992)
   NORSK: Rapporten er skrevet for å gi de norske hydrogeologene som deltar i prosjektet \"2 1\/2-dimensjonale, Tids-variant, grunnvannsstrømningsmodell - Trandum området\" en kort innføring i numerisk grunnvannsmodellering. ...
  • Oppfølgende miljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms 

   Misund, Arve; Jensen, Henning (NGU-Rapport (98.159), Report, 1998)
   (...) På grunnlag av de gjennomførte undersøkelsene er det ikke noen akutt fare for forurensning av Skoddebergvatnet. Det er fremdeles betydelige mengder hydrokarboner i sedimentene langs Bekk-2, men undersøkelsene i 1995, ...
  • Overvåking av forurensning ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms 

   Misund, Arve (NGU-Rapport (97.004), Report, 1997)
   Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag av FBT region Nord-Norge gjennom- ført oppfølgende miljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune. I 1995 ble det på oppdrag av FBT region Nord-Norge ...
  • The 5th seminar on hydrogeology and enviornmental geochemistry - "B.Bølviken Seminar -95" 

   Halleraker, Jo; Misund, Arve (NGU-Rapport (95.138), Report, 1995)
   The 5th seminar on Hydrogeology and Environmental geochemistry \"B.Bølviken Seminar -95\" was arranged on Nov.9.and 10.1995 in Trondheim. The lectures dealt with the three main topics: Groundwater as a resource, Hydrogeochemistry ...
  • Tretten vannverk. Beskyttelse av grunnvannsforekomsten. 

   Misund, Arve (NGU-Rapport (88.162), Report, 1988)
   Rapporten gir en beskrivelse av de geologiske og hydrogeologiske forhold for området fra Båtstø camping til Moksas utløp i Lågen. Hoveddelen av dataene er fremskaffet gjennom geofysiske undersøkelser og sonderboringer ...
  • Undersøkelse av forurenset grunn og grunnvann ved Trandum militærleir. 

   Misund, Arve; Sæther, Ola M. (NGU-Rapport (91.228), Report, 1991)
   Norges geologiske undersøkelse fikk i oktober 1990 i oppdrag fra FBT\/HR å undersøke løsmasser og grunnvann ved Trandum militærleir for mulige forurens- ninger. De hydrogeologiske undersøkelsene viser store variasjoner i ...
  • Undersøkelser av kildevann i Hamarøy kommune, Nordland 

   Misund, Arve (NGU-Rapport (98.160), Report, 1998)
   Etter henvendelse fra Hamarøy kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) vurdert tre kilder ved henholdsvis Steinsland, Øverås og Vegglandet med tanke på flaskevannsproduksjon. Et viktig kriterium for lokalisering ...
  • Undersøkelser av metallslamdeponi på Sluppen, Trondheim. 

   Misund, Arve (NGU-Rapport (89.163), Report, 1989)
   Det er foretatt en undersøkelse av metallslamdeponiet på Sluppen, Trondheim. Det er satt ned åtte grunnvannsbrønner som er prøvetatt i to perioder, i til- legg er deet tatt prøver av sediment og sigevann. Det er analysert ...
  • Undersøkelser av vannkilder for eksport, Nordland fylke 

   Misund, Arve (NGU-Rapport (95.042), Report, 1995)
   Innen Nordlandsprogrammet er det en viktig målsetting å få økt kunnskap og bedre utnyttelse av de mineralske ressursene i fylket, herunder også vann. Med bakgrunn i økt oppmerksomhet om betydningen av godt og sunt drikkevann ...
  • Vågåmo Vannverk. Beskyttelse av grunnvannsforekomsten. 

   Misund, Arve (NGU-Rapport (87.161), Report, 1988)
   Rapporten beskriver pumpeforsøk og resultater i forbindelse med godkjenning og beskyttelse av Vågåmo Vannverk.