• Grusundersøkelser ved Russenes i Balsford kommune 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (96.103), Report, 1996)
   På oppdrag fra Nord-Troms Herredsrett har NGU utført en befaring av grusfore- komsten ved Russenes. Det er foretatt en vurdering av volum og kvalitet på massene innenfor Gnr. 32 Bnr. 1,2 der hvor ny E6 nå går. Området ...
  • Halvårsrapport for Grusregisteret. Juli 1985. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (85.158), Report, 1985)
   Halvårsrapporten gir en oversikt over virksomheten med bearbeiding og produksjon av kart i 1985. En oversikt over fylker og kommuner som blir registrert i 1985 er tatt med. Alle fylkes- og kommunerapporter om Grusregisteret ...
  • Hvor er det stein? Geologiske og geografiske forhold. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (86.019), Report, 1986)
   PGL holdt kurs om stein i vei på Vettre i januar 1986. Foredraget tar for seg \"stein\" (bergarter) fra fast fjell og løsmasser. Det gis en kort definisjon på steinmateriale. Følgende geologiske forhold gjennomgås: Transport- ...
  • Kvartærgeologisk kartlegging med sand- og grusundersøkelser i Vadsø kommune, Finnmark. 

   Neeb, Peer-Richard; Nålsund, Roar (NGU-Rapport (1625/9B), Report, 1979)
   Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Finnmark og Vadsø kommune, har NGU satt i gang kvartærgeologiske undersøkelser innenfor kommunen. Undersøkelsene er fordelt langs hele kyststripen og med betydelig innsats langs ...
  • Kystnær kartlegging av bergarter som ressurs for byggeråstoffer i Norge og eksport til Europa 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2019.021), Report, 2019)
   Denne rapporten er en sammenstilling av NGUs kunnskap om kystnære pukkverk for eksport og hvilke kriterier som bør hensyntas ved kartlegging av nye områder. Norge har et betydelig utvalg av byggeråstoffressursene sand, ...
  • Mineral Planning and Raw materials in Norway (GSV-international) 

   Broekmans, Maarten; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2002.063), Report, 2002)
   This report contains information on the Norwegian production of raw materials for building and construction, including 1) sand, gravel and crushed rock, 2) limestone including marble and dolomite, 3) silica sand, 4) clay, ...
  • Mineral resources in Norway. The Norwegian mining and quarrying in 2002. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2003.041), Report, 2003)
   The Norwegian mining and quarrying industry had a turnover of approximately NOK 7.2 billion in 2002 (0.913 billion EUR) and employed some 5100 workers. It is a major industry in some regions of the country. The most important ...
  • Mineral resources in Norway. The Norwegian mining and quarrying industry in 2003. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2004.032), Report, 2004)
   The Norwegian mining and quarrying industry had a turnover of approximately NOK 7.6 billion in 2003 (0.913 billion EUR) and employed some 5100 workers. It is a major industry in some regions of the country. The most important ...
  • Mineral resources in Norway. The Norwegian mining and quarrying industry in 2004 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2005.042), Report, 2005)
  • Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2002. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2003.040), Report, 2003)
   Bergindustrien omsatte i 2002 for 7,2 millarder kr og hadde ca 5100 ansatte. Bergindustrien er en viktig distriktsnæring der Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Vestfold og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien ...
  • Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2003. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2004.031), Report, 2004)
   Bergindustrien omsatte i 2003 for 7,6 millarder kr og hadde ca 5100 ansatte. Bergindustrien er en viktig distriktsnæring der Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Vestfold og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien ...
  • Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2004 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2005.041), Report, 2005)
  • Mulighet for utvikling av mineralressurser i Norge 

   Sturt, Brian A.; Barkey, Henri; Heldal, Tom; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (95.046), Report, 1995)
   Rapporten beskriver eksisterende og fremtidige muligheter for norsk mineralbasert industri, spesielt mulighetene for eksport.
  • Natural stone in Norway: production, deposits and development 

   Heldal, Tom; Neeb, Peer-Richard (NGU Bulletin (436), Journal article, 2000)
   The natural stone industry has, during the last two decades, experienced a tremendous growth both on a global scale and within a Norwegian context. At the present time, the natural stone industry contributes significantly ...
  • Nordisk forskerseminar om steinmaterialer som byggeråstoff. Program og sammendrag. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (94.101), Report, 1994)
   Et nordisk seminar om steinmaterialer som byggeråstoffer ble gjennomført i Oslo 5.-6. desember 1994. Hensikten med seminaret var å spre informasjon om nye forskningsarbeider og å kartlegge hvilke aktiviteter som forekommer ...
  • Norway's coastal aggreagates. Export in 2007 and potential deposits 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2008.044), Report, 2008)
   The Geological Survey of Norway has compiled an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and exporting, as well as ...
  • Norway's coastal aggregates. Export in 2004 and potential. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2005.030), Report, 2005)
   The Gelogical Survey of Norway is in the process of compiling an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and export, ...
  • Norway's coastal aggregates. Export in 2005 and potential 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2006.046), Report, 2006)
   The Geological Survey of Norway is in the process of compiling an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and ...
  • Norway's coastal aggregates. Current production in 2001 and potential. April 2002. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2002.037), Report, 2002)
   The Geological Survey of Norway is in the process of making an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and potential ...
  • Norway's coastal aggregates. Export 2012 and potential 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2013.036), Report, 2013)
   The Geological Survey of Norway has compiled an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and exporting, as well as ...