Now showing items 21-25 of 25

  • Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 65000600 M 1:100 000 

   Plassen, L.; Rise, L.; Bøe, R.; Baeten, N.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H.; Bjarnadóttir, L.R.; Dolan, M.; Bellec, V.; Elvenes, S.; Lepland, A. (Map, 2017)
   På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 65300430 M 1:100 000 

   Bellec, V.; Selboskar, O.H.; Thorsnes, T.; Rise, L.; Bøe, R.; Bjarnadóttir, L.R.; Dolan, M.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Beaten, N.; Plassen, L. (Map, 2017)
   På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 65300600 M 1:100 000 

   Plassen, L.; Selboskar, O.H.; Thorsnes, T.; Rise, L.; Dolan, M.; Bjarnadóttir, L.R.; Bøe, R.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Bellec, V.; Baeten, N. (Map, 2017)
   1. utg. av kartet utgitt 2014, oppdatert 2017.På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 66000430 M 1:100 000 

   Baeten, N.; Selboskar, O.H.; Thorsnes, T.; Rise, L.; Bøe, R.; Bjarnadóttir, L.R.; Dolan, M.; Bellec, V.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Plassen, L. (Map, 2017)
   1. utg. av kartet utgitt 2014, oppdatert 2017.På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 66000600 M 1:100 000 

   Bjarnadóttir, L.R.; Selboskar, O.H.; Thorsnes, T.; Rise, L.; Bøe, R.; Plassen, L.; Bellec, V.; Baeten, N.; Lepland, A.; Elvenes, S.; Dolan, M. (Map, 2017)
   1. utg. av kartet utgitt 2014, oppdatert 2017.På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000