Now showing items 21-22 of 22

  • Resistivitetsmålinger og retolkning av seismikk langs E6 og Dovrebanen ved Mjøsa 

   Rønning, J.S.; Wisen, R.; Tønnesen, J.F.; Heincke, B.H.; Dalsegg, E. (NGU-Rapport (2009.064), Report, 2010)
   Tolkning av refraksjonsseismiske data samlet inn som en del av forundersøkelsene for samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Jernbaneverket langs Mjøsa, viste til dels store sprik i resultatene. NGU har, som et ledd ...
  • Rutilforekomster på Holsnøy, - Meland kommune, Hordaland. 

   Austrheim, H.; Korneliussen, A.; Røste, J.; Rønning, J.S.; Furuhaug, L.; Lauritsen, T.; Erichsen, E. (NGU-Rapport (90.008), Report, 1990)
   Titanrike basiske bergarter assosiert med Bergensbuenes anortositt-kompleks (ca. 1000 millioner år gammelt) har i de nordlige deler av Holsnøy gjennom- gått en omvandling til eklogitt i kaledonske (ca. 420 millioner år) ...