Now showing items 21-40 of 42

  • Grunnvann i Nesodden kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.084), Report, 1992)
   Nesodden kommune har prioritert to områder hvor mulighetene for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Nesodden kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at ...
  • Grunnvann i Nissedal kommune 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.133), Report, 1991)
   Nissedal kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. I Nissedal kommune er det flere store løsavsetninger som kan nyttes til grunnvannsforsyning både langs Nissen og sør i kommunen. Bergartene i kommunen kan trolig gi opptil ...
  • Grunnvann i Nittedal kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Ragnhildstveit, Jomar; Nordahl-Olsen, Torkill (NGU-Rapport (92.088), Report, 1992)
   Nittedal kommune har prioritert ett område hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Nittedal kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at ...
  • Grunnvann i Seljord kommune. 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.078), Report, 1991)
   Seljord kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. I Seljord kommune er det flere store løsavsetninger langs vassdragene som gir muligheter for grunnvannsforsyning. Bergartene sør for Seljordsvatnet gir trolig 0.3 - 0.8 ...
  • Grunnvann i Skien kommune 

   Klempe, Harald; Bergstrøm, Bjørn; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.077), Report, 1991)
   Skien kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Skien kommune er de fleste grunnvannsforekomstene i løsmasser båndlagt av bebyggelse. Geiteryggen er en stor breelvavsetning der det er mulig å ta ut store mengder grunnvann ...
  • Grunnvann i Tinn kommune. 

   Ragnhildstveit, Jomar; Klempe, Harald; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (91.085), Report, 1991)
   Tinn kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Tinn kommune er grunnvannsmulighetene knyttet til breelv- og elveavsetninger rundt Tinnsjøen. I de prioriterte områdene Miland, Atrå og Austbygdi er det trolig gode muligheter ...
  • Grunnvann i Ullensaker kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.081), Report, 1992)
   Ullensaker kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det ble imidlertid tidlig klart at det innenfor rammene av GiN-prosjektet ikke var mulig å bidra til noen ny kunnskap om grunnvannet i Ullensaker. Det var derimot et ønske ...
  • Grunnvann i Utsira kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.116), Report, 1992)
   Utsira kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Rapporten inneholder en generell vurdering av grunnvannsmulighetene i kommunen. Kommunen har ikke ...
  • Grunnvann i Vestby kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.090), Report, 1992)
   Vestby kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vestby kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ...
  • Grunnvann i Vindafjord kommune 

   Blikra, Lars H.; Ragnhildstveit, Jomar; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (92.117), Report, 1992)
   Vindafjord kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det er foretatt en dags befaring i de områdene som er prioritert av kommunen. Rapporten konkluderer med at det er muligheter for grunnvannsforsyning til forsyningsstedene ...
  • Grunnvatn i Bjerkreim kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.092), Report, 1992)
   Bjerkreim kommune har prioritert seks område der forholda for grunnvanns- forsyning vart ynskt vurdert. Vassbehovet er utrekna etter 350 liter\/person\/ døgn. Bjerkreim kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil ...
  • Grunnvatn i Bokn kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.099), Report, 1992)
   Bokn kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane i hovudsak er basert på gjennomgang av tilgjengeleg bakgrunnsmateriale. Rapporten inneheld ei generell vurdering av grunnvassforholda i kommunen. ...
  • Grunnvatn i Finnøy kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.093), Report, 1992)
   FinnFinnøy kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane er basert på oversiktssynfaring og gjennomgang av tilgjengeleg bakgrunns- materiale. Finnøy kommune har prioritert fire område der forholda ...
  • Grunnvatn i Gjesdal kommune 

   Soldal, Oddmund; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.095), Report, 1992)
   Gjesdal er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det er tre prioriterte område. Vurderingane byggjer på synfaring og boring samt samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter\/person pr. døgn. ...
  • Grunnvatn i Kvitsøy kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.105), Report, 1992)
   Kvitsøy kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane er basert på gjennomgang av tilgjengeleg kartmateriale. I rapporten er det gjeve ei generell vurdering av grunnvassforholda i kommunen. Kommunen ...
  • Grunnvatn i Lund kommune 

   Soldal, Oddmund; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.096), Report, 1992)
   Lund er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på synfaring og boring, samt samanstilling av tidlegare undersøkingar. Det er prioritert fire område i kommunen for ei nærmare vurdering. Vassbehovet er berekna ...
  • Grunnvatn i Rennesøy kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.108), Report, 1992)
   Rennesøy kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurdering- ane er basert på tilgjengeleg bakgrunnsmateriale. Rapporten innehell ei generell vurdering av grunnvassforholda i kommunen. Kommunen har ikkje ...
  • Grunnvatn i Rogaland fylke 

   Jæger, Øystein; Soldal, Oddmund; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.164), Report, 1992)
   Forholda for grunnvassforsyning er vurdert for 24 kommunar i Rogaland. 6 av kommunane er A-kommunar: Bjerkreim, Finnøy, Gjesdal, Hjelmeland, Lund og Sandnes. Resten er B-kommunar. Med unntak av Eigersund er det skrive ...
  • Grunnvatn i Sauda kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.109), Report, 1992)
   Sauda er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på kartstudie og tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter\/person pr. døgn. 90 % av befolkninga vert tilknytt det nye grunnvassverket som ...
  • Grunnvatn i Tysvær kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.115), Report, 1992)
   Tysvær kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane er basert på tilgjengeleg bakgrunnsmateriale. Rapporten innehell ei generell vurdering av grunnvassforholda i kommunen. Kommunen har ikkje ...