Now showing items 21-25 of 25

  • Tyngdemålinger Framfjord, Vik, Sogn og Fjordane. 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (85.272), Report, 1986)
   Et ca. 16 km2 stort område ble målt gravimetrisk til hjelp for kartlegging av serpentinittkropper ved Raudberg-Kvilesteinsvatnet. Målingene skulle i første rekke være til hjelp for påsetting av borhull. Gravimetrisk ...
  • Tyngdemålinger Frikstad. 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (1202), Report, 1976)
   Det ble gjort gravimetri for å kunne beregne størrelsen på en pegmatittkropp som var omgitt av amfibolitt og glimmerskifer. Det ble målt tre profiler over kroppen. Ved hjelp av de målte anomalikurvene og modellberegninger ...
  • Tyngdemålinger over Feragen ultramafittmassiv 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (1750/33D), Report, 1981)
   Det ble utført tyngdemålinger over ultramafittmassivet ved Feragen for å prøve å finne mektigheten på de kromittførende bergartene. 72 observasjoner ble tatt. Modellberegninger viser at en sannsynlig gjennomsnittlig tykkelse ...
  • Tyngdemålinger ved Kodal 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (2095), Report, 1983)
   Tyngdemålinger ble utført langs tre profiler like nord for den kjente Jacupi- rangittforekomsten i Kodal. Hvert profil var 2 km langt, og det ble målt for hver 50 m. De to sørligste profilene viser klare positive anomalier. ...
  • Tyngdemålinger ved Løkken 

   Sindre, Atle (NGU-Rapport (1875), Report, 1982)
   Tyngdemålinger utført i 1975 som et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Orkla Industrier A\/S og i 1981 som oppdrag for Orkla Industrier A\/S er i denne rapporten behandlet og tegnet til ett Bougueranomalikart. Et større ...