Now showing items 21-25 of 25

  • Turammålinger Hersjøfeltet. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1392), Report, 1976)
   De tidligere undersøkelsene i Hersjøfeltet omfatter bl.a. Turammålinger utført i 1948, 1971 og 1974 samt EM borhullsmålinger i 1971. I årene etter 1969 er det boret en rekke hull på malmforekomstene i området. Formålet med ...
  • Turammålinger Øst for Kongens - Lergruvbakken. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1300), Report, 1975)
   Det undersøkte område er 5,7 km langt og 2,4 km bredt (ca. 14 km2) og strekker seg fra Kvernenglia i syd til Vensåsen i nord. I alt ble det målt 105 profil-kilometer. En stor del av feltet er målt tidligere og følgende ...
  • VLF-målinger Grimelifeltet 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1650/53B), Report, 1979)
   Det ble foretatt målinger på to steder, først ved Grimeli gruve og deretter ved Vågedalen gruve, 7-8 km rett øst for Grimeli. Det er antatt at Grimeli og Vågedalen gruver ligger i et sammenhengende drag av kisførende soner. ...
  • VLF-målinger Skolteberg gruve 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1650/34B), Report, 1979)
   Skoltenberg gruve omfatter to korte synker drevet ned på en steiltstående gang som fører bly, sink og kobber. Malmtypen har lav ledningsevne, og en var på forhånd usikker på hvorvidt en ville få anomalier på malmsonen ved ...
  • VLF-målinger Syd for Lergruvbakken. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1277), Report, 1975)
   Formålet med VLF-målingene var i første rekke å få fastlagt I-forekomsten noe nøyere. I-forekomsten ligger ca. 2 km syd for Lergruvbakken og ble funnet ved Turammålinger i 1966 av Elektrisk Malmleting, Stockholm. ABEM's ...