• Grunnvann i Verran kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.130), Report, 1991)
   Verran kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Follafoss; mulig i løsmasser, Malm; mulig i løsmasser, ...
  • Grunnvann i Vikna kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.093), Report, 1991)
   Vikna kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Nordaunet, Drag, Setnøya og Borgan; mulig i både løsmasser ...
  • Grunnvanns- og grunnvarmeundersøkelser ved Luster ungdomsskole i Gaupne, Luster kommune 

   Jæger, Øystein; Storrø, Gaute; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (2003.017), Report, 2003)
   Etter oppdrag fra Thunes Partners AS har NGU undersøkt muligheten for å utnyttegrunnvann i løsmasser som varmekilde for varmepumpe ved Luster ungdomsskole.Skolen ligger på Jostedølas delta i Lustrafjorden.Undersøkelsene ...
  • Grunnvannsundersøkelser 1990. Nesset kommune, Møre og Romsdal. 

   Haugen, Marit; Rønning, Jan S.; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (90.146), Report, 1990)
   I forbindelse med prosjektet \"Grunnvann i Norge\" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak ved Myklebostad og Ranvik i Nesset kommune. Ved Myklebostad er detr påvist kildeutslag i dalsiden. Oppsamling av ...
  • Grunnvannsundersøkelser for Klæbu nye vannverk på Fremo i Melhus kommune 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2000.054), Report, 2000)
   NGU ble i desember 1998 engasjert av Klæbu kommune for utredning av grunnvanns- magasinet på Fremo,med tanke på utnyttelse av dette som en fremtidig hoved- vannkilde for kommunen. Målsettingen for det gjennomførte prosjektet ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Aunegranda, Holtålen kommune, Sør- Trøndelag fylke 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (97.019), Report, 1997)
   For å lokalisere egnede områder for grunnvannsuttak ble det samlet gjennomført 14 sonderboringer langs elva Holta i Aurnegrenda, Holtålen kommune. I utvalgte borpunkter ble det gjennomført korttids testpumping. Det ble ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Bøfjorden, Surnadal kommune, 1996 

   Storrø, Gaute; Lauritsen, Torleif; Midtgård, Aase Kjersti (NGU-Rapport (97.055), Report, 1997)
   I forbindelse med NGU's deltagelse i \"Prosjekt Vannforsyning\" (PROVA) ble det i 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i Bøfjorden\/Sættemsøra i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Vannforsynigen i området er i ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Eresfjord, Nesset kommune 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (94.020), Report, 1994)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) utførte i juli 1993 en grunnvannsundersøkelse i Eresfjord i Nesset kommune. Undersøkelsen hadde en todelt målsetting; en praktisk del for å klarlegge kvantitet og kvalitet av ...
  • Grunnvannsundersøkelser i forbindelse med prosjektet "Miljøvennlig boligbygging i Os sentrum", Hedmark fylke. 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2000.039), Report, 2000)
   (Forkortet) I forbindelse med prosjektet \"Miljøvennlig boligbygging i Os sentrum\" utførte NGU i november 1999 grunnboringer i 7 utvalgte lokaliteter. Formålet med undersøkelsene var å klarlegge hvorvidt uttak av energi ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Jondal kommune 

   Storrø, Gaute; Midtgård, Aase Kjersti; Iversen, Bjørn; Banks, David (NGU-Rapport (98.046), Report, 1998)
   I forbindelse med \"Prosjekt vannforsyning\" (PROVA) har NGU i 1997 gjennomført grunnvannsundersøkelser for seks forsyningssteder i Jondal kommune, Hordaland fylke. Grunnvann fra løsmasser er vurdert for Jondal sentrum, ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Kaldvelladalen, Melhus kommune. Sluttrapport 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (87.109), Report, 1987)
   Hovedhensikten med undersøkelsen er en kartlegging av forurensningssituasjonen for grunnvannsmagasinet i Kaldvelladalen. Ut fra de foreliggende data konklu- deres det med at pr. i dag har den aktivitet som foregår i feltet ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Kviteseid kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Telemark fylke 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (93.021), Report, 1993)
   Det er foretatt grunnvannsundersøkelser innen fire områder i Kviteseid kommune Formålet med undersøkelsene er å klarlegge vannkvalitet og vannmengde med tanke på utnyttelse av grunnvann for kommunal vannforsyning. Undersøkelsen ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Lebesby, Lebesby kommune 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2001.047), Report, 2001)
   I forbindelse med planer om etablering av et fiskeslakteri ved Skjånes. 3 km sørvest for Lebesby sentrum, ble det den 15.mai gjennomført en hydrogeologisk befaring. Under befaringen ble mulige lokaliteter for reservevannkilde ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Nome kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Telemark fylke 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (93.022), Report, 1993)
   Det er foretatt grunnvannsundersøkelser innen to områder i Nome kommune. Formålet med undersøkelsene er å klarlegge vannkvalitet og vannmengde med tanke på utnyttelse av grunnvann for kommunal vannforsyning. Undersøkelsen ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Notodden kommune. Oppfølging av GiN-prosjektet i Telemark fylke 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (93.020), Report, 1993)
   Det er foretatt grunnvannsundersøkelser innen fem områder i Notodden kommune. Formålet med undersøkelsen er å klarlegge vannkvalitet og vannmengde med tanke på utnyttelse av grunnvann for kommunal vannforsyning. Undersøkelsen ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Overhalla og Grong kommuner. Oppfølging av GiN-prosjektet i Nord-Trøndelag fylke 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (93.041), Report, 1993)
   Som en oppfølging av prosjektet Grunnvann i Norge (GiN) er det foretatt grunnvannsundersøkelser i følgende lokaliteter: Sellæg og Gansmo i Overhalla kommune, Værem, Sem og Bergsmoen i Grong kommune samt Skistad\/Brennmoen-området ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Rafsbotn, Alta kommune 

   Storrø, Gaute; Jæger, Øystein; Dalsegg, Einar; Dagestad, Atle (NGU-Rapport (2005.009), Report, 2005)
   NGU har tidligere utført hydrogeologiske undersøkelser i Rafsbotn for å kartlegge mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser til kommunal vannforsyning. Eksisterende vannforsyning i området er basert på overflatevann ...
  • Grunnvannsundersøkelser i tilknytning til planlagte energibrønner i Lena-området, Melhus sentrum 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2000.069), Report, 2000)
   I mars 2000 ble NGU forespurt av firmaene E.Tek AS og Statoil om å gjennomføre grunnvannsundersøkelser i Lena-området i Melhus sentrum. Bakgrunnen for under- søkelsene var planer om utnyttelse av grunnvarme i forbindelse ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Valldal, Norddal kommune, Møre og Romsdal 1996 

   Storrø, Gaute; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (97.057), Report, 1997)
   I forbindelse med NGU's deltagelse i \"Prosjekt Vannforsyning\" (PROVA) ble det i 1996 gjennomfI forbindelse med NGU's deltagelse i \"Prosjekt Vannforsyning\" (PROVA) ble det i 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Verran kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Nord-Trøndelag fylke 

   Bredesen, Oddveig; Tønnesen, Jan Fredrik; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (94.039), Report, 1994)
   Som en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt grunnvannsundersøkelser på 3 steder i Verran kommune. Grunnvannsmulighetene ble i første omgang vurdert ut fra geofysiske undersøkelser på elvedeltaene i Malm og Follafoss ...