• Pukkundersøkelser i Bø kommune, Nordland fylke 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (95.010), Report, 1995)
   På oppdrag fra \"Stein- og mineralgruppa\" i Bø kommune er området rundt Kobbvågen undersøkt med tanke på en utvidet drift i tillegg til Statens vegvesens uttak. Analyseresultatene viser at produksjonsknust materiale gir ...
  • Pukkundersøkelser i Rekefjord 

   Ulvik, Arnhild; Erichsen, Eyolf; Marker, Mogens (NGU-Rapport (98.129), Report, 1998)
   På oppdrag for Rieber & Sønn ASA avdeling Fjordstein er det foretatt en kartlegging av berggrunnen i og rundt dagens anortosittbrudd ved Rekefjord. Formålet med kartleggingen var å undersøke nye områder som kan være med ...
  • Pukkundersøkelser i Solør, Hedmark fylke 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (99.102), Report, 2000)
   På oppdrag av Solørfondet er det foretatt prøvetaking av ulike bergartstyper i kommunene Åsnes, Våler og Grue for analysering i laboratorium. Totalt ble ti prøver tatt inn og analysert med tanke på bruk som byggeråstoff ...
  • Pukkundersøkelser i Verdal pukkverk 

   Holt, Erling; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (93.138), Report, 1994)
   På oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune er det etter befaring i Verdal pukkverk anslått en mulig videre driftsretning og tonnasje av forekomsten. To ulike bergartsprøver fra steinbruddet er knust ned og analysert i ...
  • Pukkundersøkelser på Lille Hjartøy, Bodø kommune 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (98.075), Report, 1998)
   På oppdrag er det knust ned og analysert steinmateriale fra en forekomst med øyegneis på Lille Hjartøy vest for Bodø. To prøver fra samme lokalitet er testet med fallprøven, abrasjon og kulemølle. Den ene prøven er i tillegg ...
  • Pukkundersøkelser ved Finnesåsen, Tromsø kommune 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (98.069), Report, 1998)
   På oppdrag for Vekve Pukkverk A\/S er berggrunnen for et 2 km2 stort område kartlagt i detalj i målestokk 1:5000. Området ligger på Kvaløya i nærheten av Tromsø by. I området er det boret, sprengt og samlet inn i alt fem ...
  • Pukkundersøkelser ved Langåsdammen, Levanger kommune 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (98.037), Report, 1998)
   På oppdrag er det knust ned og analysert materiale fra en amfibolittforekomst med hensyn på pukkframstilling. To prøver fra samme lokalitet er testet med fallprøven, abrasjon og kulemølle. Analyseresultatene vurderes opp ...
  • Pukkundersøkelser ved Skutvik, Hamarøy kommune 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (98.076), Report, 1998)
   På oppdrag er det knust ned og analysert materiale fra en gabbroforekomst ved Skutvik i Hamarøy kommune. To prøver fra samme lokalitet er testet med fall- prøven, abrasjon, kulemølle og Los Angelesmetoden. Analyseresultatene ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold fylker 1999 

   Ulvik, Arnhild; Riiber, Knut (NGU-Rapport (2001.012), Report, 2001)
   Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold for\r1999 viser at det ble tatt ut ca. 2.5 mill tonn sand og grus, og produsert 6.4\rmill tonn pukk (knust fjell). Kommuner med store uttak av sand ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold fylker 2004 

   Riiber, Knut; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2006.070), Report, 2007)
   Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold for 2004 viser at det ble tatt ut ca. 2.5 mill. tonn sand og grus, og produsert 5.6 mill. tonn pukk (knust fjell). Kommuner med store uttak av sand ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Møre og Romsdal fylke 1991 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (93.094), Report, 1993)
   I 1991 ble det i Møre og Romsdal fylke tatt ut ca. 855.000 m3 sand og grus og produsert omlag 760.000 m3 pukk (knust fjell). Hele tre fjerdedeler av sand- og grusuttaket foregikk i kommunene Rauma Norddal, Ørsta, Volda, ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Møre og Romsdal fylke 2005 

   Ulvik, Arnhild; Riiber, Knut (NGU-Rapport (2008.022), Report, 2008)
   Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Møre og Romsdal for 2005 viser at det ble tatt ut ca. 1.2 millioner tonn sand og grus, og produsert 5.3 millioner tonn pukk (knust fjell). Kommuner med store uttak av sand og grus ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Oslo og Akershus fylke 2003 

   Ulvik, Arnhild; Riiber, Knut (NGU-Rapport (2006.005), Report, 2006)
   Forkortet:\rI 2003 ble det tatt ut i overkant av 0.9 millioner tonn sand og grus og produsert ca. 2.7 millioner tonn pukk (knust fjell) i Akershus fylke. I Oslo ble det produsert 0.9 millioner tonn med pukk til ulike ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke 1996 

   Ulvik, Arnhild; Riiber, Knut (NGU-Rapport (97.178), Report, 1997)
   Rogaland er det fylket i landet som produserer mest byggeråstoffer til teknisk bruk. I 1996 ble det tatt ut ca. 2.6 mill.tonn sand og grus og produsert om lag 6.2 mill. tonn pukk. I overkant av 70% av sand- og grusuttaket ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke 2004 

   Riiber, Knut; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2005.059), Report, 2005)
   Rogaland er det fylket i landet som produserer mest byggeråstoffer til teknisk bruk. I 2004 ble det tatt ut ca. 2.5 mill. tonn sand og grus og produsert om lag 9.7 mill. tonn pukk. Hjelmeland og Forsand skiller seg ut ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Sør-Trøndelag fylke 2002. 

   Ulvik, Arnhild; Riiber, Knut (NGU-Rapport (2004.003), Report, 2004)
   Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Sør-Trøndelag for 2002 viser at det ble tatt ut ca. 1.2 millioner tonn sand og grus, og produsert 1,7 millioner tonn pukk (knust fjell). Melhus hadde det største uttaket av sand ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Troms fylke 1997. 

   Riiber, Knut; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (99.005), Report, 1999)
   I Troms fylke ble det i 1997 tatt ut og forbrukt ca. 1.0 mill. tonn sand og grus og 1.4 mill. tonn pukk (knust fjell). Halvparten av sand- og grusuttaket foregikk i Tromsø kommune, men også i Bardu og Målselv ble det tatt ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Østfold fylke 2003 

   Ulvik, Arnhild; Riiber, Knut (NGU-Rapport (2006.004), Report, 2006)
   Forkortet:\rI 2003 ble det i Østfold fylke tatt ut i overkant av 0.7 millioner tonn sand og grus og produsert ca. 1.8 millioner tonn pukk.\rAv sand- og grusuttaket stod Eidsberg, Trøgstad og Sarpsborg for 96% av fylkets ...
  • Ressursregnskap for sand, grus, pukk og skjellsand i Rogaland fylke 1992 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (93.130), Report, 1994)
   Rogaland er det fylket i landet som produserer mest byggeråstoffer til teknisk bruk. I 1992 ble det tatt ut ca. 2.1 mill. m3 sand og grus og produsert om lag 4.1 mill m3 pukk (knust fjell). 73% av sand- og grusuttaket ...
  • Ressursregnskap for sand, grus, pukk og skjellsand i Sogn og Fjordane fylke 1991 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (93.052), Report, 1993)
   Sogn og Fjordane fylke hadde i 1991 et uttak på 360.000 kubikkkmeter sand og grus og om lag 650.000 kubikkmeter pukk (knust fjell). Det meste av sand- og grusuttaket foregikk i Førde og Stryn kommune. Hovedtyngden av pukken ...