• Statens apatitdrift i rationeringstiden. 

   Bugge, Carl (NGU (110), Journal article, 1922)
   The present paper is a report on the mining of apatite started by the Norwegi- an Government as an emergency measure during the phosphate shortage in 1918. The mines operated are situated in the southern part of the country ...
  • Undersøkelse av mineralressurser i Sokndals-området, Rogaland. 

   Korneliussen, A.; Karlsen, T. A.; Gautneb, H.; Lund, B.; Nilsson, L. P.; Marker, M. (NGU-Rapport (99.056), Report, 1999)
   I samarbeid med Næringssjefen i Dalane har NGU utført Fase 2 av et prosjekt som har til hensikt å skaffe til veie informasjon om mineralressurser i Sokndal og Lund kommune. Fase 2 bygger på informasjon opparbeidet og ...
  • Ødegården rutilforekomst: En rutilførende skapolittomvandlet gabbro ved Ødegårdens Verk, Bamble 

   Furuhaug, L.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (93.078), Report, 1993)
   Ødegården rutilforekomst utgjør en langstrakt sone av rutilførende skapolitt- hornblende bergart (ødegårditt) som gjennomsettes av opptil 1 m mektige ganger av en flagopitt - enstatitt - apatitt bergart. Forekomsten er ...