Now showing items 21-40 of 53

  • Kartlegging av jordforurensning i 12 barnehager i Stavanger 

   Andersson, Malin; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.080), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Stavanger kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 12 barnehager i Stavanger.\r\rI 6 av barnehagene (50%) overstiger jordas innhold av bly og arsen anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 14 barnehager i bydel St. Hanshaugen (utenfor Ring 2) 

   Finne, Tor Erik; Volden, Tore; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.074), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 14 barnehager\/-parker i bydel St. Hanshaugen i Oslo.\rI 5 av barnehagene (36%) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 18 barnehager i bydel Gründerløkka (utenfor Ring 2) 

   Andersson, Malin; Jartun, Morten; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.064), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 18 barnehager i bydel Gr\u00FCnerløkka i Oslo.\r\rI 12 av barnehagene (67%) overstiger jordas innhold av ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 21 resterende barnehager i Oslo 

   Eggen, Ola A.; Jensen. Henning (NGU-Rapport (2007.054), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning i 21 barnehager\/-parker i Oslo. dette er barnehager som ikke tidligere er rapportert, og er spredt ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 22 barnehager i bydel Sagene (utenfor Ring 2) 

   Haugland, Tori; Volden, Tore; Finne, Tor Erik; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2006.068), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 22 barnehager\/-parker i bydel Sagene i Oslo.\rI 9 av barnehagene (41%) overstiger ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 25 barnehager i bydel Gamle Oslo (utenfor Ring 2) 

   Haugland, Toril; Jartun, Morten; Volden, Tore; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2006.063), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 25 barnehager i bydel Gamle Oslo i Oslo.\r\rI 14 av barnehagene (56%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 25 barnehager i bydel Stovner 

   Gaut, Sylvi; Jensen, Henning; Taftø, Siw-Christin; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.006), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 25 barnehager\/-parker i bydel Stovner i Oslo.\rI 5 av barnehagene (20 %) overstiger ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 26 barnehager i bydel Grorud 

   Taftø, Siw-Christin; Jensen, Henning; Gaut, Sylvi; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.007), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 26 barnehager\/-parker i bydel Grorud i Oslo.\rI 11 av barnehagene (42 %) overstiger ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 33 barnehager i bydel Bjerke 

   Ottesen, Mirja Emilia; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen, Ola A.; Kobro, Astrid Fugleneb; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.002), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 33 barnehager i bydel Bjerke i Oslo.\rI 7 av barnehagene (21 %) overstiger jordas ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 39 barnehager i bydel Ullern 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Ottesen, Mirja Emilia; Gaut, Sylvi; Fugleneb, Astrid Kobro; Finne, Tor Erik; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.083), Report, 2007)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 39 barnehager i bydel Ullern i Oslo.\rI 13 av barnehagene (33%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 40 barnehager i bydel Søndre Nordstrand 

   Ottesen, Mirja Emilia; Taftø, Siw-Christin; Haugland, Toril; Kobro, Astrid Fugleneb (NGU-Rapport (2007.015), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 40 barnehager\/-parker i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.\rI 17 av barnehagene (40 ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 46 barnehager i bydel Alna 

   Andersson, Malin; Jensen, Henning; Jartun, Morten; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.086), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 46 barnehager i bydel Alna i Oslo.\rI 12 av barnehagene (26 %) overstiger jordas ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 58 barnehager i bydel Østensjø 

   Eggen, Ola A.; Jartun, Morten; Finne, Tor Erik; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.016), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 58 barnehager\/-parker i bydel Østensjø i Oslo.\rI 12 av barnehagene (21 %) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 71 barnehager i bydel Nordre Aker 

   Finne, Tor Erik; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen Ola A. (NGU-Rapport (2006.085), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 71 barnehager\/-parker i bydel Nordre Aker i Oslo.\rI 24 av barnehagene (33 %) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 79 barnehager i bydel Vestre Aker 

   Fugleneb, Astrid Kobro; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril; Ottesen Mirja Emilia (NGU-Rapport (2006.087), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 79 barnehager\/-parker i bydel Vestre Aker i Oslo.\rI 31 av barnehagene (39 %) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 86 barnehager i bydel Nordstrand 

   Andersson, Malin; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril; Ottesen, Mirja Emilia; Kobro, Astrid Fugleneb (NGU-Rapport (2007.013), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 86 barnehager\/-parker i bydel Nordstrand i Oslo.\rI 29 av barnehagene (34 %) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i fire barnehager i Lørenskog kommune 

   Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2007.061), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Lørenskog kommune undersøkt forurensning av overflatejord i fire barnehager i Lørenskog,\rI alle barnehagene befinner jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, kadmium, krom, ...
  • Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til havnebassenget i Trondheim 

   Nauste, K. B.; Einarsdottir, D. M.; Skårn, J. S.; Egede-Nissen, C.; Hovde, G.; Haug, S. (NGU-Rapport (2008.009), Report, 2008)
   I faget KJ3071 Anvendt geokjemi, ble det i 2007 gjennomført en kartlegging av innholdet av miljøgifter (metaller, PAH, TBT og PCB) i: flomsedimenter fra et profil i en elveslette på Stavne, sandbanker fra Nidelva\r, ...
  • Mareano 2006 - miljøgeokjemiske resultater fra Tromsøflaket, Ingøy-djupet, Lopphavet og Sørøysundet 

   Jensen, H. K. B.; Thorsnes, T.; Finne, T. E.; Knies, J. (NGU-Rapport (2007.059), Report, 2007)
   Mareanos prøvetakingstokt i mai-juni 2006 ble gjennomført med forskningsfartøyet Håkon Mosby, i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Det ble tatt sedimentprøver med multicorer beregnet for miljøanalyser. Det ble tatt ...
  • Mareano 2007 - miljøgeokjemiste resultater fra Troms II og Troms III 

   Knies, J.; Thorsnes, T.; Finne, T. E.; Jensen, H. K. B. (NGU-Rapport (2008.077), Report, 2008)
   I 2007 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 15 prøvetakingsstasjoner på to Mareano-tokt med F\/F G.O. Sars. Det ble tatt prøver på Tromsøflaket, i Lyngenfjorden, Rebbenesdjupet (mellom Nordvestbanken og ...