Now showing items 21-40 of 115

  • Elektromagnetisk undersøkelse Bidjovagge 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (607), Report, 1966)
   Det er målt i området flere ganger tidligere og følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr. 185, 208, 228, 276 E og 525. B-forekomsten ligger i en antiform hvor det ved tidligere målinger er indikert en strømkonsentrasjon ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Rødalen Grube, Røros 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (752), Report, 1968)
   Målingene under oppdrag 752 må ses i sammenheng med tidligere og omtrent samtidige undersøkelser i området. Følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr. 16, 24, 554, 715 B, 782 og 783.\rDe nye målingene skulle foregå ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Vanngrøfta - Fredrik IV - Langen Syd for Daleng Gård - Vangrøftdalen. 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (715 A), Report, 1967)
   Utgangspunktet for undersøkelsene var Fredrik IV Grube, og det ble målt et felt på 10,8 km2 - 8,4 km langt og 1,2 km bredt. Det ble foretatt el.magn. kond.målinger (Turam) på vanlig måte. Ved Daleng gård syd for Vanngrøfta ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Ingeborg og Baldoaivve Kobberfelter 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (770), Report, 1967)
   Første del av undersøkelsen omfattet en nøyere kartlegging av den kjente kobberforekomst ved Ingeborgvann, og her ble det målt et område på 5-6 km2 langs det aktuelle strøk. Det var ellers stilt som oppgave å undersøke det ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Kongens Grube - Vensåsen 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (715 B), Report, 1967)
   Følgende rapporter i NGU's arkiv over tidligere undersøkelser ved Kongens Grube er aktuelle: 16, 24 og 554. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte ut fra varierte kabelanlegg for energisering. Bl.a. ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Kvernenglia 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (274A), Report, 1961)
   Ved flymålingene som ABEM. Stockholm, utførte i Rørostraktene i 1959 ble det observert anomalier i Kvernenglia ca. 5 km syd for Kongens Grube. A\/S Røros Kobberverk har senere foretatt el.magn.gunnmålinger i området og ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Moltke Grube Vest 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (31), Report, 1942)
  • Elektromagnetisk undersøkelse Mugg-gruben 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (274B), Report, 1961)
   I 1942 foretok GM el.magn.målinger (Turam) ved Mugg-gruben (GM Rapport nr 30). Ved disse målingene ble den gamle linealformete forekomst påvist i en lengde av ca. 2 400 meter. Dessuten ble et funnet en parallellsone - Nye ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Rødalen og Slettmo Gruber 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (24), Report, 1941)
   Oppgavene ved undersøkelsene i området omkring Rødalen Grube var å fastslå om Kongens Grubes malm fortsetter mot vest inn under Røsjøen. Dessuten skulle man undersøke fortsettelsen vestover av de ledende soner som ble ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Villumelv - Corisvann - Stålhaugen gr. - Storforsdalen 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (830), Report, 1969)
   Det var stilt som oppgave å undersøke nordre del av den malmførende horisont i Baldoaivvesynklinalen i strøket Villumelv - Storforsdalen. Undersøkelsene skulle foregå i områdene mellom feltet som i 1941 ble målt ved ...
  • Elektromagnetiske borhullsmålinger Kongens grube. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (733), Report, 1967)
   Målingene omfattet 3 hull - nr. 76, 77 og 78 - som er boret på grunnlag av Turam bakkemålinger GM Rapport 554. Hull 76 er påsatt i lodd, det er 189 m dypt og traff striper av kis. Hullene 77 og 78 er påsatt skrått mot nord ...
  • EM- og SP borhullsmålinger, Lillefjellsklumpen nikkelforekomst. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1601), Report, 1978)
   Borhullsmålingene ble utført 8. - 11. august og 25. oktober 1977. Det er utført bakkemålinger i feltet tre ganger tidligere: 1) Turammålinger 1958 GM\/NGU Rapport nr. 232 B 2) Magnetiske målinger 1959 GM\/NGU Rapport nr. ...
  • Forsøksmålinger Høgåsen Nikkelgrube 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (54), Report, 1947)
   Undersøkelsen inngår i en serie forsøksmålinger(Råna, Feragen, Ertelien, Høgåsen og Skjækerdalen) med det formål å undersøke geofysiske metoders anvendbarhet for påvisning av nikkel- og kromforekomster. Høgåsen nikkelforekomst ...
  • Forsøksmålinger med NGU-TFEM i Jomafeltet. 

   Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (87.049), Report, 1987)
   I forbindelse med utprøving av NGUs TFEM-instrument er det utført forsøksmålinger i Jomafeltet. Hensikten med målingene var primært å sammenligne metoden med tidligere turammålinger utført av NGU og NTH\/SINTEF. Dernest ...
  • Forsøksmålinger med NGUs TFEM-instrument nord for Bidjovagge. 

   Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (87.046), Report, 1987)
   Det er målt tre profiler med NGUs TFEM-instrument nord for Bidjovagge. Tidligere er det utført tilsvarende målinger med Geoics EM-37, og sammenligning med disse viser meget gode resultater. En sammenligning med NGUs ...
  • Forsøksmålinger med NGUs TFEM-instrument over Sølvbergsonen på Mofjellet. 

   Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (87.023), Report, 1987)
   I forbindelse med utprøving av NGUs TFEM-instrument er det utført forsøksmålinger på Mofjellet. Hensikten med målingene var primært å sammenligne resultatene oppnådd med dette instrumentet med resultatene fra NGUs turanmålinger ...
  • Geofysisk undersøkelse Birtavarre Grubefelt, Skaide Grube, Sabetjok Grube. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (138), Report, 1956)
   De geofysiske undersøkelser som ble innledet i Birtavarre i 1953 ved målinger ved Moskogaissa Grube på vestsiden av Kåfjorddalen (rapport 113), ble fortsatt i 1954 i to adskilte områder på østsiden av dalen, ved Skaide ...
  • Geofysisk undersøkelse Grefstadfjell 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (157B), Report, 1956)
   I 1937\/38 ble det målt Turam i flere felt i Grefstadfjell (GM Rapport nr.10). Feltene er vanskelig å stedfeste\/avgrense. Ved foreliggende undersøkelse i Grefstadfjell ble feltene fra 1937\/38 i vesentlig grad målt på ...
  • Geofysisk undersøkelse 1. Hessdalen Grube 2. Storvoll Grube 3. Rogn- gruben 4. From-gruben 5. Harsjø Grube Vest. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (63), Report, 1949)
   Formålet med undersøkelsene var å fastslå utstrekningen av de kjente malmforekomstene i grubene, samt å påvise eventuelt ukjente malmer i tilstøtende områder. Arealene av de enkelte målefeltene er: Hessdalen Grube 2,1 km2, ...