Now showing items 21-40 of 1090

  • Boring av fjellbrønner, Åremmen vassverk 

   Gaut, Sylvi; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (97.007), Report, 1997)
   Norges geologiske undersøkelse har foretatt geofysiske målinger (VLF) og deretter boret to grunnvannsbrønner i fjell for Åremmen Vassverk. Vannverkets vannbehov er minimum 30 m3\/døgn (0,35l\/s). Korttidsprøvepumping ble ...
  • Boring av fjellbrønner, Grostad Vannverk 

   Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (95.108), Report, 1995)
   Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk. Kapasiteten ved korttidspumping ble målt til 2.800 l\/t for Bh 1 og 240 l\/t for Bh 2. Vannanalysene viser at fluorinnholdet i BH ...
  • Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk 

   Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (95.123), Report, 1995)
   Norges geologiske undersøkelse har boret tre grunnvannsbrønner i fjell for Tangvika\/Ingdalshagan Vannverk. Kapasiteten ved korttidspumping ble målt til 180 l\/t for Bh 1, 72 l\/t for Bh 2 og 650 l\/t for Bh 3. Vannanalysene ...
  • Boring og prøvepumping av hydrogeologiske testhull i en grønnstein akvifer-Østmarkneset,Tr.heim.App.:kapasitetstest av borehull i fast fjell. 

   Banks, David (NGU-Rapport (91.213), Report, 1991)
   To hydrogeologiske testhull er etablert på NGUs tomt i Trondheim, i en grønn- stein akvifer. Hull 1 ble boret til 80 m med et fall på 64o. Den ga ca. 460l\/t vann under korttids-testing med en senkning på 14,8 m (skrått)\/13,3 ...
  • Borlokaliteter i fjell i Kvalsvik og Nerlandsøy, Herøy kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (91.261), Report, 1991)
   For å forsyne Kvalsvik er det nødvendig med 4000l\/time, mens det til Nerlands- øy vassverk trengs 8500l\/time. Tidligere boringer i området har kapasiteter mellom 600 og 2400l\/time, og på dette grunnlaget er det satt an ...
  • Bruddsone geometri og grunnvannsstrøm; resultater fra bruddstudier og testboringer i Sunnfjord 

   Braathen, Alvar; Henriksen, Helge; Jæger, Øystein; Storrø, Gaute; Berg, Silje; Gabrielsen, Roy (NGU-Rapport (99.017), Report, 1999)
   Rapporten beskriver resultatet fra arbeider som er utført for å teste en hypotese; grunnvannspotensialet er størst i marginaldelen av bruddsone-lineamenter.\rFor å belyse problemstillingen er det fremskaffet følgende ...
  • Brønn hos Helmer Braseth. E 6 HP 19 Parsell Noem-Øksnes 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-80061 II), Report, 1980)
   Spregning av veiskjæringer langs ny E 6 har sansynligvis skadet brønnen hos Helmer Braseth. Brønnen har tilsig fra kalkfjell, og ikke fra løsmasser. (se også rapport 80061 I, 2708.80).
  • Brønnboring i Kleivaveien 23, v/ Hallangspollen. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-78127), Report, 1978)
   Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
  • Brønnskade i forbindelse med tunnel for Lierelven Jordvanning A/L. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-79081), Report, 1979)
   Vurdering av brønnskade i forbindelse med tunneldrift. Anbefalinger for erstatningsvannforsyninger.
  • Brønnskade på Haraholmen, Oslofjorden. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (91.184), Report, 1991)
   I forbindelse med brønnboring hvor man fikk salt vann i hullet, ble det registrert salt smak i annen borebrønn 100 m unna. Det antas å være andre grunner til saltsmaken enn den nye borebrønnen, men for sikkerhets skyld ...
  • Brønnskade, fylkesvei C 114.1, Nes - Samuelrud. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-77034), Report, 1977)
   Plassering av borebrønn etter at veiarbeid hadde ødelagt tidligere vannkilde. Bergarten er forholdsvis massiv gneis med strøk nord-syd og steilt fall mot øst. Boreplass ble tatt ut.
  • Brønnskade, fylkesvei C 114.1, Nes - Samuelrud. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-76077), Report, 1976)
   Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet i en nedenfor- liggende brønn.
  • Brønnskade, fylkesvei C 114.1, Nes - Samuelrud. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-76319), Report, 1976)
   Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet\/kvalitet i brønn.
  • Brønnskader/anbefalte tiltak, Lierelven jordvanningstunnel. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-80042 II), Report, 1980)
   En rekke vannkilder for enkelthus\/gårdsbruk er tørrlagt langs Lierelven jordvanningstunnel. Det søkes i rapporten å finne varige løsninger for erstatnings- grunnvannsforsyninger til de skadelidte, enten ved bruk av naturlige ...
  • Brønnskadesak hos Rolf Runde, Runde. Nye momenter opplyst av Rolf Runde. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-82021), Report, 1982)
   Revurdering av brønnskadesak som følge av nye opplysninger.
  • Brønnskadesak, Alversund, Hordaland. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (O-81014), Report, 1981)
   Vurdering av eventuell skade på brønn som følge av vegarbeid. Forslag til eventuelle utbedringer.
  • Chemistry and flow patterns in some groundwaters of southeastern Norway. 

   Englund, Jens-Olaf (NGU (380), Journal article, 1983)
   Groundwaters in Quaternary deposits and in bedrock of southeastern Norway down to 120 m below surface range in chemical composition from very dilute waters to brackish waters. The total contents of dissolved solids (Ca2+ ...
  • Dårlig vann i ny borebrønn 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (86.148), Report, 1986)
   Siste vinter ble det boret en brønn i fjell for å forsyne en Caravanplass og endel hytter. Det ble oppnådd mye vann, men det viste seg å ha en intens lukt. Ellers bra, og vannet er godkjent av Helserådet. Vannet må renses ...
  • Detaljplassering av borepunkter, Norefjell 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (86.132), Report, 1986)
   Rapport 86.059 ble skrevet etter befaring på snedekket mark. Derfor ble ny befaring foretatt for nøyaktig å plassere borepunktene. Forøvrig anbefales løsmassene ved Noresund benyttet til grunnvannsforsyning for alle de ...
  • Detection and characterisation of fracture zones in bedrock in a marine environment - possibilities and limitations 

   Tassis, Georgios; Dahlin, Torleif; Rønning, Jan S.; Tsourlos, Panagiotis (NGU-Rapport (2013.017), Report, 2014)
   In a continuation of the work conducted by F. Reiser et al. (2009) testing the efficiency of Electrical Resistivity Traversing (ERT) land surveys over fracture zones, we have performed a similar study for marine environments ...