• Hydrogeologisk Forskning og Undervisning 2015-2020. Sluttrapport 

      Gundersen, Pål; De Beer, Hans; Sæther, Ola Magne; Tuttle, Kevin John; French, Helen Kristine; Aagaard, Per (NGU-Rapport (2016.008), Report, 2016)
      Åtte samarbeidende institusjoner har gjennomgått status og utfordringer for det norkse hydrogeologifaget under prosjektet \"Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020\". Det har vært delfinansiert av Forskningsrådet ...