• Glimmermineralernes betydning som kalikilde for plantevern 

      Goldschmidt, V.M.; E. Johnson (NGU (108), Journal article, 1922)
      Denne avhandling inneholder en undersøkelse over oppindelsen av jordbundens kaliindhold, eller nærmere præcisert den del av jordbundens kaliindhold som kan tilgodegjøres av planterne.Hittil har man som regel gaat ut fra, ...