• Kartlegging av jordforurensning i 71 barnehager i bydel Nordre Aker 

      Finne, Tor Erik; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen Ola A. (NGU-Rapport (2006.085), Report, 2007)
      Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 71 barnehager\/-parker i bydel Nordre Aker i Oslo.\rI 24 av barnehagene (33 %) ...