• Thulitt på Austre Brannsfjellet, Lierne kommune 

      Nissen, August L.; Jacobsen, Tom (NGU-Rapport (93.108), Report, 1993)
      Thulittforekomsten på Austre Brannsfjellet er blitt kartlagt i målestokk 1:5000 og skissert i målestokk 1:1000. Forekomstens kvalitet er meget god. Forekomstens volum blir antatt å være ca. 30 000 m3, denne antagelse er ...