• Evaluering av økt stasjonstetthet for geologisk prøvetaking i Mareano 

      Jakobsen, Frank Werner; Bjarnadottir, Lilja Rún; Dolan, Margaret (NGU-Rapport (2021.011), Report, 2021)
      Feltarbeid utført 2017-2019. Mareano kartlegger geologi og biologi på havbunnen i norske havområder. Til dette brukes akustiske, flatedekkende data som batymetri og bunnreflektivitet (5 m oppløsning), randomiserte observasjoner ...