• Nye marine grunnkart i fiskeri-og havbruksnæringen - Fase 2 

      Sandberg, J.H.; Thorsnes, T.; Longva, O.; Hestvik, O.B.; Jakobsen, P.-A.; Røyland, G. (NGU-Rapport (2013.037), Report, 2013)
      Bærekraftig verdiskapning og god forvaltning av naturressursene i kystsonen forutsetter at brukerne har tilgang til gode grunnlagsdata. Dette prosjektet har hatt som mål å bedre tilgangen til slike data, gjennom å gjøre ...