• Grusregisteret i Arendal kommune. 

   Jansen, Ivar J. (NGU-Rapport (85.239), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved ...
  • Grusregisteret i Aust-Agder. 

   Jansen, Ivar J.; Wolden, Knut (NGU-Rapport (85.237), Report, 1985)
   Grusregisteret i Aust-Agder er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper til ...
  • Grusregisteret i Evje og Hornnes kommune. 

   Jansen, Ivar J. (NGU-Rapport (85.253), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved ...
  • Grusregisteret i Froland kommune 

   Jansen, Ivar J. (NGU-Rapport (85.245), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende,EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Ved visuelle ...
  • Grusregisteret i Grimstad kommune. 

   Jansen, Ivar J. (NGU-Rapport (85.240), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved ...
  • Grusregisteret i Hisøy kommune. 

   Jansen, Ivar J. (NGU-Rapport (85.248), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved ...
  • Grusregisteret i Iveland kommune. 

   Jansen, Ivar J. (NGU-Rapport (85.252), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved ...
  • Grusregisteret i Moland kommune. 

   Jansen, Ivar J. (NGU-Rapport (85.244), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved ...
  • Grusregisteret i Tromøy kommune. 

   Jansen, Ivar J. (NGU-Rapport (85.247), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved ...
  • Grusregisteret i Øyestad kommune. 

   Jansen, Ivar J. (NGU-Rapport (85.246), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved ...
  • Kvartærgeologiske kart Arendal og Tromøy M 1:50 000, med beskrivelse 

   Bergstrøm, Bjørn; Jansen, Ivar J. (NGU-Rapport (2000.132), Report, 2001)
   Den kavartærgeologiske kartleggingen av kartbladene Arendal 1611 IV og Tromøy 1611 I ble foretatt i 1994 og 1996 som en del av den systematiske kartleggingen i M 1:50 000 som ble gjort i NGUs regi i Vestfold og nedre ...