• Forurenset grunn og sedimenter i Trondheim kommune, Datarapport 

   Langedal, Marianne; Cramer, Jan; Volden, Tore; Storstad, Trond Magne; Gutneb, Håvard; Jæger, Øystein; Haugland, Toril; Finne, Tor Erik; Elvebakk, Harald; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2000.115), Report, 2001)
   Basert på datagrunnlaget i denne rapporteen samt historiske undersøkelser skal det være mulig å avgrense områder som sannsynligvis er forurenset og å lage aktsomhetskart for forurenset grunn og sedimenter i Trondheim. Slike ...
  • Temporal variations in the transport of the mine tailings through the Knabenå-Kvina river system, and into the Fedafjord, Norway 

   Langedal, Marianne (NGU Bulletin (430), Journal article, 1996)
   Mine tailings from the Knaben Molybdenum Mines were discharged into two lakes in the headwatr area of the Knabeåna-Kvina drainage basin in the period 1918- 1973. A dam was built downstream of the two lakes in 1976 to prevent ...
  • Urban geochemistry in Trondheim, Norway 

   Ottesen, Rolf Tore; Langedal, Marianne (NGU Bulletin (438), Journal article, 2001)
   The chemical composition of urban surface soil in Trondheim, Norway, has been mapped to serve a two-fold purpose.\r1.) To assess whether stack-emissions from industrial sites, incinerators and crematoria as well as road ...