• Bakkegeofysiske målinger ved Elvål, Rendalen kommune, Innlandet 

   Larsen, Bjørn Eskil; Tassis, Georgios (NGU-Rapport (2021.029), Report, 2022)
   NGU har i samarbeid med NVE utført resistivitets- og georadar-målinger ved Elvål. Til sammen er det gjort 5 km georadar fordelt på 7 profiler og 1,7 km resistivitet fordelt på 3 profiler. Målet med undersøkelsene var å ...
  • Beskrivelse til kvartærgeologisk kart Brandval 2015-1, M 1:50 000 

   Høgaas, Fredrik; Hansen, Louise; Larsen, Bjørn Eskil; Olsen, Lars; Tassis, Georgios (NGU-Rapport (2020.006), Report, 2020)
   NGU har i perioden 2016-2019 utført kvartærgeologisk kartlegging av kartblad Brandval (2015 I). Marin grense (MG) i regionen er høy (omtrent 205 moh) og hovedfokuset med kartleggingen har derfor vært å undersøke om det ...
  • Borehole logging in Smøla and Bømlo 

   Elvebakk, Harald; Gellein, Jomar; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2021.005), Report, 2021)
   AS a part of the Base 2 project NGU has performed geophysical borehole logging in four boreholes at Smøla, Møre and Romsdal county and three at Bømlo, Vestland county. The purpose of the drilling and logging was to study ...
  • Coop Phase 2 Crustal Onshore-Offshore Project 

   Olesen, Odleiv; Baranwal, Vikas; Brönner, Marco; Dalsegg, Einar; Dumais, Marie-Andrée; Gellein, Jomar; Gernigon, Laurent; Heldal, Tom; Larsen, Bjørn Eskil; Lauritsen, Torleif; Lutro, Ole; Maystrenko, Yuriy; Nasuti, Aziz; Roberts, David; Rueslåtten, Håkon; Rønning, Jan Steinar; Slagstad, Trond; Solli, Arne; Stampolidis, Alexandros (NGU-Rapport (2015.063), Report, 2015)
   The Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated mapping and research project established to study the onshore-offshore relationships in the northeastern North Sea and Mid Norway. The Coop Phase 2 Report ...
  • ERT and GPR survey at the Stiksmoen unstable rock slope, Aurland municipality, Vestland 

   Tassis, Georgios; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2021.025), Report, 2021)
   The Geological Survey of Norway (NGU) carries out systematic mapping of unstable rock-slopes in Norway. Stampa, in Aurland fjord, is among the largest unstable rock-slopes identified so far in Norway. This large instability ...
  • ERT-undersøkelser ved Brandval, Kongsvinger kommune, Innlandet 

   Larsen, Bjørn Eskil; Hansen, Louise; Høgaas, Fredrik (NGU-Rapport (2020.007), Report, 2020)
   Som en del av kvartærgeologisk kartlegging har det blitt utført bakkegeofysiske målinger ved innsjøen Nugguren ved Brandval. Målet var å få bedre forståelse av de geologiske forholdene i grunnen ved å kartlegge de elektriske ...
  • ERT-undersøkelser ved Skjenald, Orkland kommune, Trøndelag 

   Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2020.018), Report, 2020)
   Som en del av kvartærgeologisk kartlegging i Orkdalen har det blitt utført bakkegeofysikk ved Skjenald, vest for Orkanger. Målet med disse undersøkelsene var å få bedre kontroll på de geologiske forholdene i dypet ved å ...
  • Forundersøkelser E6 trasé Åsen - Ulsberg - Coop3 for Nye Veier 

   Larsen, Bjørn Eskil; Knezevic, Janja; Pettersen, Eirik; Redfield, Tim; Seither, Anna; Schönenberger, Jasmin; Venvik, Guri; Svendby, Anne Kathrine; Slagstad, Trond; Raaness, Agnes; Rueslåtten, Håkon; Olesen, Odleiv; Baranwal, Vikas; Dagestad, Atle; Erichsen, Eyolf; Keiding, Marie (NGU-Rapport (2019.025), Report, 2019)
   Nye Veier har gått inn som deltager i Coop3 prosjektet (Crustal Onshore-Offshore Project 3) som er et kartleggings- og forskningsprosjekt for Møre-Trøndelag-området. Prosjektet finansieres av 12 oljeselskap, Oljedirektoratet, ...
  • Geofysiske bakkemålinger og boringer på Fensfeltet, Nome kommune, Vestfold og Telemark fylke. Løsmassemektighet og bergkvalitet. 

   Larsen, Bjørn Eskil; Rønning, Jan Steinar; Ofstad, Frode; Tønnesen, Jan Fr.; Dahlgren, Sven; Viken, Geir (NGU-Rapport (2020.014), Report, 2020)
   For å vurdere grunnforholdene forut for boring av to 1000 m dype kjerneborehull på Fen, har NGU i perioden 2015 - 2018 utført seismikk- og resistivitetsmålinger innenfor Fensfeltet. Som et ledd i den detaljerte ...
  • Geologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Tussafoten i Eidfjord 

   Nicolet, Pierrick; Gunleiksrud, Ida; Meyer, Gurli; Larsen, Bjørn Eskil; Tassis, Georgios; Hermanns, Reginald L.; Eiken, Trond; Kristensen, Lene (NGU-Rapport (2022.026), Report, 2022)
   Tussafoten ligger i en sørvendt skråning ca. 1100 m over Øvre Eidfjord og Eidfjordvatnet, Eidfjord kommune. En ca. 35 meter høy bakskrent avgrenser det ustabile fjellparti. Den er dannet av to vertikale sprekkesett eller ...
  • GPR- og ERT -undersøkelser ved Arildsløkka, Trondheim for å undersøke historiske sikringsanlegg langs Nidelva. 

   Tassis, Georgios; Larsen, Bjørn Eskil; Solberg, Inger-Lise (NGU-Rapport (2022.007), Report, 2022)
   For å indirekte oppdage støttestrukturen i nærheten av tømmerkassene, har NGU utført to GPR-undersøkelser i området, en i november 2019 og en mer detaljert andre i mai 2020. Målet med disse undersøkelsene var å bestemme ...
  • Grunnvann og grusressurser på Fremo - bidrag til konsekvensutredning 

   Larsen, Bjørn Eskil; Libach, Lars Rolstad; Dagestad, Atle (NGU-Rapport (2016.027), Report, 2016)
   På oppdrag fra Melhus kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomgått eksisterende geologiske undersøkelser og sammenstilt geofysiske data fra Fremo-området. Melhus kommune har hatt behov for et bedre og ...
  • Mapping of fracture zones using resistivity method between islands at Arsvågen, Bokn municipality, Rogaland - ROGFAST project 

   Dalsegg, Einar; Tassis, Georgios; Rønning, Jan Steinar; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2014.049), Report, 2015)
   This survey was carried out in cooperation with the Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen) to aid and supplement the construction of a major tunnel in Arsvågen, Rogaland. Essentially, this work follows ...
  • Resistivitetsmålinger for løsmassekartlegging i Verdal, Trøndelag 

   Solberg, Inger-Lise; Gellein, Jomar; Gradmann, Sofie; Kristiansen, Tom; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2023.014), Report, 2023)
   Det er utført 2D resistivitetsmålinger (ERT) i tre profiler i faresone Gudding og i to profiler i faresone Ekren i Verdal kommune i Trøndelag. Formålet med kartleggingen var å vurdere grunnforholdene med utbredelse av mulig ...
  • Resistivitetsundersøkelser Kristiansand kommune, Agder 

   Larsen, Bjørn Eskil; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2023.018), Report, 2023)
   NGU har utført undersøkelser med bakkegeofysikk i Kristiansand kommune for å følge opp enkelte områder som kan inneholde jarositt. Valgt metodikk er ERT, en metode som NGU har god erfaring med for å påvise forvitret fjell. ...
  • Sammenstilling av resistivitet, seismiske hastigheter og naturlig gammastråling i norske bergarter. Oppdatering av NGU Rapport 2011.042 

   Elvebakk, Harald; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2021.015), Report, 2021)
   I samarbeidsprosjektet "Forbedrede Forundersøkelser for Utbygging Tunneler (ForForUT)", mellom NGU og Vegdirektoratet, har en av oppgavene vært å sammenstille verdier for resistivitet, seismiske hastigheter og naturligga ...