• Grunnvannsundersøkelser ved Galdesand vannverk, Lom kommune, 1996 

      Lauritsen Torleif; Gaut, Sylvi; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (97.085), Report, 1998)
      I forbindelse med oppgradering av Galdesand vannverk, utførte NGU i september -96 georadarmålinger langs to profiler innenfor det inngjerdete området ved dagens produksjonsbrønn. Hensikten med målingene var å finne et ...