• Geofaredagen 2016 - Program og sammendrag 

      Hermanns, Reginald; Krogh, Kaja; Nicolet, Pierrick; Hilger, Paula; Panthi, Krishna; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2016.035), Report, 2016)
      Geofaredagen 2016 er en del av prosjektet SAK Geofare, som er finansiert av Norges forskningsråd. Geofaredagen 2016 er et møtested, blant annet for studenter, der det presenteres 20 vitenskaplige foredrag og 17 vitenskaplige ...