• E39 krysning av Romsdalsfjorden. Berggrunnsgeologi, strukturgeologi og undersøkelse av ustabile fjellparti. 

   Rønning, Jan S.; Lutro, Ole; Redfield, Tim; Oppikofer, Thierry; Dehls, John (NGU-Rapport (2015.039), Report, 2015)
   I et samarbeid med Statens vegvesen Region Midt har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført berggrunnsgeologisk og strukturgeologisk kartlegging i områdene der E39 er planlagt å krysse Romsdalsfjorden bl.a. med tunnel ...
  • Forundersøkelser E6 trasé Åsen - Ulsberg - Coop3 for Nye Veier 

   Larsen, Bjørn Eskil; Knezevic, Janja; Pettersen, Eirik; Redfield, Tim; Seither, Anna; Schönenberger, Jasmin; Venvik, Guri; Svendby, Anne Kathrine; Slagstad, Trond; Raaness, Agnes; Rueslåtten, Håkon; Olesen, Odleiv; Baranwal, Vikas; Dagestad, Atle; Erichsen, Eyolf; Keiding, Marie (NGU-Rapport (2019.025), Report, 2019)
   Nye Veier har gått inn som deltager i Coop3 prosjektet (Crustal Onshore-Offshore Project 3) som er et kartleggings- og forskningsprosjekt for Møre-Trøndelag-området. Prosjektet finansieres av 12 oljeselskap, Oljedirektoratet, ...
  • ROS fjellskred i Troms: status og analyser etter feltarbeid 2010 

   Redfield, Tim; Hermanns, Reginald; Eiken, Trond, L'Heureux, Jean-Sebastien; Bunkholt, Halvor; Osmundsen, Per Terje; Oppikofer, Thierry; Lauknes, Rom Rune (NGU-Rapport (2011.031), Report, 2011)
   Rapporten oppsummerer feltarbeid og analyser fra kartlegging av ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17 fjellsider besøkt eller rekognosert ...
  • ROS Fjellskred i Troms: status og planer 

   Osmundsen, Per Terje; Redfield, Tim; Henderson, Iain H. C. (NGU-Rapport (2009.023), Report, 2009)
   Denne rapporten oppsummerer gjennomført feltarbeid og bearbeidning i forbindelse med feltsesongen i 2008 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte i 2003 ...
  • ROS fjellskred i Troms: status og planer 2010 

   Redfield, Tim; Henderson, Iain H. C.; Osmundsen, Per Terje (NGU-Rapport (2010.021), Report, 2010)
   Denne rapporten oppsummerer gjennomført feltarbeid og bearbeidning av data i forbindelse med feltsesongen 2009 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte ...
  • ROS Fjellskred i Troms: Statusrapport 2007 

   Henderson, Iain H. C.; Redfield, Tim; Osmundsen, Per Terje (NGU-Rapport (2008.025), Report, 2008)
   Rapporten gir en oversikt over arbeidet som NGU har utført i prosjektet ROS Fjellskred i Troms i 2007, både regionalt og den mer detaljerte oppfølgingen på Nordnesfjellet. Det er utført 2 uker geologisk feltarbeid, en dags ...