• Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Dragset Grube - Lommundal 

   Sakshaug, G.; Brækken, H. (NGU-Rapport (13), Report, 1938)
   Undersøkelsen ble utført ved 500 per. elektromagnetisk induktive målinger (Turam) innenfor i alt 8 kabelsløyfer av noe varierende størrelse. Det undersøkte området har et samlet areal på ca. 14 km2. Ved målingene ble det ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Lommundal og Rindal Dragset Grube 

   Sakshaug, G.; Brækken, H. (NGU-Rapport (11), Report, 1938)
   GM Rapport nr. 11 omfatter feltene nr. 35, 36, 37, 38, 39 og 41 i Lommundal og -Rindal samt feltene Dr. 1, Dr. 2 og Dr. 3 øst for Dragset Grube . Feltene i Lommundal og Rindal har en utstrekning på tilsammen ca. 4 km2 og ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-feltet 

   Brækken, H.; Sakshaug, G. (NGU-Rapport (8), Report, 1937)
   Undersøkelsene omfattet 10 felt nummerert XVI - XXV. Feltene XVI - XX ligger i strøket Gråhammaren - Fagerlivann - Damlivann - Orkla. Feltene XXI - XXV strekker seg oppover langs Orkla fra Mjøen gård til Dragset gård. Det ...
  • Selvpotensialmålinger Malberget, Hålonda, Jordhusmarka og Løkken 

   Sakshaug, G.; Welde H. (NGU-Rapport (6), Report, 1938)
   I GM's\/NGU's rapportarkiv ligger et hefte som inneholder orginalmaterialet fra målingene (observasjoner, kurver og skisser). Det er vistnok ikke skrevet noen rapport. Av kurvene fremgår at det er observert tildels relativt ...