• Baryttleting i Finnmark. Slutt-rapport 

   Sand, K.; Bølviken, B.; Olerud, S.; Sandstad, J.S. (NGU-Rapport (88.058), Report, 1988)
   Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten viste at Varangerhalvøya\/Tana-regionen er en provins med høyt bariuminnhold. Oppfølgingen innenfor den påviste barium- provinsen har ført til funn av barytt flere steder. Mest ...
  • Oppfølging av barium-anomali på Varangerhalvøya. 

   Sand, K. (NGU-Rapport (85.098), Report, 1985)
   Regional geokjemisk kartlegging av Finnmark fylke ble utført med en prøvetetthet på 3 prøver pr. 100 km2. Kartleggingen avdekket en hittil ukjent Ba-provins i sørvestre del av Varangerhalvøya. Ba-anomalien ble fulgt opp ...