• Skredfarekartlegging i Vestfjorddalen 

      Sletten, K.; Sandersen, F.; Dahlgren, S.; Blikra, L. H. (NGU-Rapport (2004.023), Report, 2004)
      Skredkartleggingen gir et viktig grunnlag for å gjøre Vestfjorddalen og Rjukanby et tryggere sted å bo. Dette prosjektet er utført som et samarbeid mellomNorges geologiske undersøkelse (NGU), Norge Geotekniske Institutt ...