• In-situ verdi av metallforekomster i Norge 

      Gautneb, Håvard; Bjerkgård, Terje; Sandstad , Jan Sverre (NGU-Rapport (2022.009), Report, 2022)
      Denne rapporten gir en oversikt over in-situ verdien av statens mineraler i Norge. Statens mineraler er metallene med egenvekt 5 g/cm3 eller høyere pluss svovel, titan og arsen. I tillegg er scandium og beryllium inkludert. ...