• Blyundersøkelser i den kaledonske fjellranden i Troms og Finnmark. 

      Mathiesen, C. O.; Tan T.H. (NGU-Rapport (968 A/I), Report, 1971)
      Disseminert Pb-mineralisering i sandsten forekommer på forskjellige steder langs den kaledonske fjellranden i Syd-Norge og Sverige og danner flere økonomiske konsentrasjoner. I 1970 ble det innledet arbeider med å undersøke ...