• Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser Agjetjokka - Bavvaljavrre - Goaskenjavrre. 

   Tan Tek Hong (NGU-Rapport (314 B), Report, 1962)
   Kobberkismineraliseringene i agglomeratet ved Agjetjokka ble funnet i 1959 ved geokjemiske undersøkelser utført av Statens Råstofflaboratorium. Nøyere undersøkelser ble innledet i 1960 og fortsatt i 1961 ved geologiske, ...
  • Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser Agjetjokka. 

   Skjerlie, Finn J.; Tan Tek Hong (NGU-Rapport (276/C), Report, 1961)
   Høsten 1959 ble det ved geokjemisk prospektering påvist anomalier på kobber. Disse anomaliene førte til funn av et kobberkisførende agglomerat. Det ble derfor satt i gang detaljerte geologiske og geofysiske undersøkelser ...