• Grunnundersøkelser på sykehustomta i Tønsberg 

   Rønning, J.S.; Tassis, G.; Gellein, J.; Druivenga, G.; Polom, U. (NGU-Rapport (2016.042), Report, 2016)
   I et samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold (SIV), Norges geologiske undersøkelse (NGU), Geophysikalische Messysteme (GEOSYM) og Leibniz Institute for Applied Geophysics (LIAG) er det foretatt refleksjonsseismiske undersøkelser ...
  • Kongsberg - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning 

   Dagestad, A.; Seither, A.; Jæger, Ø.; Tassis, G.; Minde. Å.; Gundersen, P.; Eggen, O. (NGU-Rapport (2019.016), Report, 2020)
   I forbindelse med Norges gjennomføring av krav og forordninger i EUs vanndirektiv og det underliggende grunnvannsdirektivet er det i perioden juni 2017 - mai 2019 gjennomført hydrogeologisk undersøkelser og kartlegging av ...
  • Mosjøen : kartlegging og overvåking av grunnvannsforekomst med antropogen belastning 

   Dagestad, A.; Seither, A.; Jæger, Ø.; Minde Å.; Gundersen P.; Tassis, G. (NGU-Rapport (2020.035), Report, 2021)
   Grunnvannsforekomst Mosjøen utgjør deler av et større grunnvannsmagasin i et fjordelta som elva Vefsna har bygd ut innerst i Vefsnfjorden. Forekomsten, som hovedsakelig består av sand- og grusavsetninger, ligger under den ...