• Kartlegging av larvikitt mellom Sandefjord og Porsgrunn. 

      Heldal, Tom; Kjølle, Idunn; Beard, Les; Tegner, Christian; Lynum, Rolf (NGU-Rapport (99.059), Report, 1999)
      Regionale undersøkelser av larvikittforekomster mellom Sandefjord og Porsgrunn har blitt utført 1997 - 1999. Undersøkelsene har omfattet typekartlegging av larvikitt i felt, geofysiske målinger fra helikopter (magnetiske ...